Хімічні властивості карбонових кислот: електролітична дисоціація, взаємодія з металами, лугами, солями, спиртами. Кислотність карбонових кислот, її залежність від складу й будови. Взаємний вплив карбоксильної та вуглеводневої груп

II Семестр

Тема 4. ОКСИГЕНОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

Урок 38

Тема уроку. Хімічні властивості карбонових кислот: електролітична дисоціація, взаємодія з металами, лугами, солями, спиртами.

Кислотність карбонових кислот, її залежність від складу й будови. Взаємний вплив карбоксильної та вуглеводневої груп

Цілі уроку: формувати знання учнів про хімічні властивості одноосновних карбонових кислот; показати взаємний вплив карбоксильної групи та вуглеводневого радикала; формувати поняття про кислотність карбонових кислот; показати

подібність властивостей карбонових кислот до властивостей неорганічних кислот і ознайомити зі специфічними властивостями карбонових кислот (реакції за карбоксильною групою й вуглеводневим радикалом); з’ясувати галузі використання карбонових кислот; розвивати вміння й навички складання структурних формул і рівнянь хімічних реакцій на прикладі властивостей карбонових кислот.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Форми роботи: навчальна лекція, евристична бесіда, лабораторний експеримент.

Лабораторний дослід 5. Дія етанової кислоти на індикатори. лабораторний

Дослід 6. Взаємодія етанової

кислоти з магнієм. лабораторний

Дослід 7. Взаємодія етанової кислоти з лугом.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Перевірка домашнього завдання.

Актуалізація опорних знань

1. Хімічний диктант

Зобразіть структурну формулу речовини:

2-метилпропан, пропанол, 2-бутен, етанова кислота, 2-метил-2-бутен, 2-метил-1-пропанол, етиловий спирт, мурашина кислота, 1,1-дихлоретан, метан, 3,3-диметилпентан, 2-метилпропанова кислота.

2. Повідомлення учнів про застосування оцтової кислоти

¦ На яких властивостях оцтової кислоти грунтується її застосування?

¦ чому розчин оцтової кислоти проводить електричний струм?

¦ Запишіть рівняння дисоціації оцтової кислоти.

III. Вивчення нового матеріалу

Хімічні властивості оцтової кислоти

1. Лабораторний дослід 5. Дія етанової кислоти на індикатори

Запишіть рівняння дисоціації оцтової кислоти:

CH3 – COOH Хімічні властивості карбонових кислот: електролітична дисоціація, взаємодія з металами, лугами, солями, спиртами. Кислотність карбонових кислот, її залежність від складу й будови. Взаємний вплив карбоксильної та вуглеводневої груп CH3 – COO – + H+

2. Взаємодія оцтової кислоти з металами Лабораторний дослід 6. Взаємодія етанової кислоти з магнієм У пробірку з розчином оцтової кислоти занурюємо шматочок магнію. Що спостерігаємо? Виділення бульбашок газу. Що це за газ? Водень.

Записуємо рівняння реакції.

Хімічні властивості карбонових кислот: електролітична дисоціація, взаємодія з металами, лугами, солями, спиртами. Кислотність карбонових кислот, її залежність від складу й будови. Взаємний вплив карбоксильної та вуглеводневої груп

3. Взаємодія з оксидами

(Пропонуємо записати самостійно на прикладі взаємодії з кальцій оксидом.)

2CH3 – COOH + CaO Хімічні властивості карбонових кислот: електролітична дисоціація, взаємодія з металами, лугами, солями, спиртами. Кислотність карбонових кислот, її залежність від складу й будови. Взаємний вплив карбоксильної та вуглеводневої груп (CH3 – COO)2Ca + H2O

4. Взаємодія з основами

Лабораторний дослід 7. Взаємодія етанової кислоти з лугом

До розчину калій гідроксиду додаємо дві-три краплі фенолфталеїну. Потім в одержаний розчин додаємо оцтову кислоту до зникнення малинового забарвлення. чому зникло малинове забарвлення? Відбулася реакція нейтралізації.

Запишіть рівняння реакції в молекулярній та іонній формах.

Хімічні властивості карбонових кислот: електролітична дисоціація, взаємодія з металами, лугами, солями, спиртами. Кислотність карбонових кислот, її залежність від складу й будови. Взаємний вплив карбоксильної та вуглеводневої груп

CH3 – COOH – слабкий електроліт, тому в іонних рівняннях її дисоціація не враховується.

5. Взаємодія із солями

Карбонові кислоти належать до слабких кислот, однак вони сильніші від деяких неорганічних кислот, наприклад карбонатної. розглянемо на досліді. У пробірку з розчином натрій карбонату додамо оцтової кислоти. Що спостерігаємо? Запишіть рівняння хімічної реакції в молекулярній та іонній формах.

Хімічні властивості карбонових кислот: електролітична дисоціація, взаємодія з металами, лугами, солями, спиртами. Кислотність карбонових кислот, її залежність від складу й будови. Взаємний вплив карбоксильної та вуглеводневої груп

6. Взаємодія з галогенами

У процесі взаємодії з галогенами в присутності каталізатора відбувається заміщення атомів Гідрогену вуглеводневого радикала.

Хімічні властивості карбонових кислот: електролітична дисоціація, взаємодія з металами, лугами, солями, спиртами. Кислотність карбонових кислот, її залежність від складу й будови. Взаємний вплив карбоксильної та вуглеводневої груп

7. Карбонові кислоти вступають у реакції етерифікації зі спиртами:

CH3 – COOH + C2H5OH Хімічні властивості карбонових кислот: електролітична дисоціація, взаємодія з металами, лугами, солями, спиртами. Кислотність карбонових кислот, її залежність від складу й будови. Взаємний вплив карбоксильної та вуглеводневої груп CH3 – COOC2H5 + H2O

Утворюється естер – етиловий естер етанової кислоти (етилацетат).

Реакція утворення естеру з кислоти та спирту називається реакцією естерифікації (від лат. ether – “ефір”).

8. *Утворення амідів:

Хімічні властивості карбонових кислот: електролітична дисоціація, взаємодія з металами, лугами, солями, спиртами. Кислотність карбонових кислот, її залежність від складу й будови. Взаємний вплив карбоксильної та вуглеводневої груп

9. Повне окиснення (горіння)

CH3 – COOH + 2O2 Хімічні властивості карбонових кислот: електролітична дисоціація, взаємодія з металами, лугами, солями, спиртами. Кислотність карбонових кислот, її залежність від складу й будови. Взаємний вплив карбоксильної та вуглеводневої груп 2H2O + 2CO2

IV. Первинне застосування одержаних знань

Керована практика

Завдання 1. З якими з перелічених речовин реагуватиме оцтова кислота? Запишіть рівняння можливих реакцій:

Ca, Cu, CH3OH, Na2CO3, CaO, Na2SO4, Cu(OH)2.

Завдання 2. Оцтова есенція, яку виробляє промисловість для харчових цілей, є 80%-ю оцтовою кислотою. Обчисліть масу води, яку необхідно додати до 100 г такої есенції для приготування 6%-го столового оцту.

Завдання 3. Естери – це речовини, що надають речовинам запаху та смаку. Для одержання цих речовин використовують реакцію етерифікації. Обчисліть, яку масу бутилового естеру метанової кислоти можна одержати в результаті взаємодії 20 г бутанолу і 20 г метанової кислоти.

Завдання 4. Складіть у загальному вигляді реакції:

1) утворення солей:

А) у результаті взаємодії з металами:

2RCOOH + Mg Хімічні властивості карбонових кислот: електролітична дисоціація, взаємодія з металами, лугами, солями, спиртами. Кислотність карбонових кислот, її залежність від складу й будови. Взаємний вплив карбоксильної та вуглеводневої груп (RCOO)2 Mg + H2

Б) у реакціях з гідроксидами металів:

2RCOOH + NaOH Хімічні властивості карбонових кислот: електролітична дисоціація, взаємодія з металами, лугами, солями, спиртами. Кислотність карбонових кислот, її залежність від складу й будови. Взаємний вплив карбоксильної та вуглеводневої груп RCOONa + H2O

2) утворення естерів R’- COOR”:

Хімічні властивості карбонових кислот: електролітична дисоціація, взаємодія з металами, лугами, солями, спиртами. Кислотність карбонових кислот, її залежність від складу й будови. Взаємний вплив карбоксильної та вуглеводневої груп

V. Підбиття підсумків уроку

1) Які властивості оцтової кислоти дозволяють зарахувати її до кислот?

2) Яка група атомів визначає фізичні й хімічні властивості карбонових кислот?

3) Які органічні речовини називаються естерами? Де їх можна використати?

Підбиваємо підсумки уроку, оцінюємо роботу учнів на уроці.

VI. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал параграфа, відповісти на запитання до нього, виконати вправи. Підготуватися до практичної роботи.

Творче завдання: підібрати матеріал про естери, їх застосування в харчовій і парфумерній галузях промисловості.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Фонетичний розбір слова.
Ви зараз читаєте: Хімічні властивості карбонових кислот: електролітична дисоціація, взаємодія з металами, лугами, солями, спиртами. Кислотність карбонових кислот, її залежність від складу й будови. Взаємний вплив карбоксильної та вуглеводневої груп