Хімічні властивості кислот. Реакції заміщення й обміну. Заходи безпеки під час роботи з кислотами. Використання кислот

Тема 2

ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

УРОК 19

Тема. Хімічні властивості кислот. Реакції заміщення й обміну. Заходи безпеки під час роботи з кислотами. Використання кислот

Цілі уроку: закріпити знання про хімічні властивості кислот на прикладі хлоридної кислоти; поглибити знання учнів про реакції заміщення й обміну на прикладі хімічних властивостей кислот; розвивати навички експериментальної роботи з кислотами; повторити правила техніки безпеки підчас роботи з кислотами; ознайомити учнів з галузями використання кислот.

Тип

уроку: формування вмінь і навичок, урок-дослідження.

Форми роботи: розповідь учителя, лабораторні досліди, робота з опорною схемою, робота з підручником.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця розчинності, ряд активності металів, хімічні реактиви, плакат “Правила техніки безпеки в кабінеті хімії”.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Перевірка домашнього завдання, актуалізація опорних знань

Завдання 1

Учень розповідав біля дошки про хімічні

властивості кислот. Знайдіть помилки в нижченаведених висловлюваннях і виберіть тільки ті хімічні властивості, які характерні для кислот:

А) забарвлення розчину лакмусу в синій колір;

Б) забарвлення розчину лакмусу в червоний колір;

В) взаємодія з металами;

Г) взаємодія з кислотними оксидами;

Д) взаємодія з основними оксидами;

Е) взаємодія з основами;

Ж) взаємодія з кислотами.

Наведіть рівняння відповідних реакцій і назви продуктів реакцій у вигляді опорної схеми “Властивості кислот”.

Завдання 2

Робота з опорною схемою “Хімічні властивості кислот”.

III. Формування навичок і вмінь

Лабораторна робота № 2. Взаємодія хлоридної кислоти з металами

На кожному столі – дев’ять пробірок з номерами та склянка з хлоридною кислотою.

Учитель нагадує учням про необхідність дотримання правил техніки безпеки під час виконання лабораторної роботи. Особливу увагу слід приділити заходам безпеки під час роботи з кислотами. (Розглядаємо підготовлені учнями схеми.)

– Назвіть правила першої допомоги в разі потрапляння кислоти на шкіру або в очі. (Рясно промити водою; шкіру промити розчином харчової соди, що є в лабораторній аптечці)

Завдання. У протоколі під номером пробірки зазначений реактив, що міститься в цій пробірці. Акуратно додайте в кожну пробірку три-чотири краплі хлоридної кислоти, запишіть ознаки реакції та висновок про властивість хлоридної кислоти.

Протокол лабораторної роботи № 1

Взаємодія хлоридної кислоти з різними речовинами

№ пробірки

Назва реагенту

Ознаки реакції

Рівняння реакції

Висновки

1

Zn – цинк гранульований

2

Аl – алюміній гранульований

3

Сu – мідний дріт

4

СuО – купрум(ІІ) оксид

5

SiO2 – силіцій оксид

6

NaOH – натрій гідроксид

7

Сu(ОН)2 – купрум(ІІ) гідроксид

8

Na2CO3 – натрій карбонат

9

Na2SiO3 – натрій силікат

IV. Закріплення вивченого матеріалу

Підбиття підсумків лабораторної роботи

Кожна група учнів по черзі зачитує результати експерименту, учні спільно вносять виправлення в протоколи, роблять висновки.

Візьміть таблицю “Взаємозв’язок між класами неорганічних сполук”.

– В які ще клітинки ми можемо поставити знак “плюс”?

Взаємозв’язок між класами неорганічних сполук

Основний оксид

Кислота

Основа

Сіль

Кислотний оксид

+

+

Кислота

+

+

+

Основа

+

Сіль

+

Продовжимо заповнювати таблицю на наступному уроці.

V. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний параграф підручника, відповісти на запитання до нього, виконати вправи.

Творче завдання. Скласти за підручником схему “Використання кислот”.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Історичний розвиток життя на землі.
Ви зараз читаєте: Хімічні властивості кислот. Реакції заміщення й обміну. Заходи безпеки під час роботи з кислотами. Використання кислот