Хімічні властивості простих речовин – КАРБОН. СИЛІЦІЙ


Хімія підготовка до ЗНО та ДПА
Комплексне видання

ЧАСТИНА І

ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

ХІМІЯ ЕЛЕМЕНТІВ

КАРБОН. СИЛІЦІЙ

Хімічні властивості простих речовин

Прості речовини, утворені атомами елементів IV групи, при нормальних умовах є досить інертними, однак при високих температурах взаємодіють із багатьма речовинами.

Хімічні властивості вуглецю

Хімічні властивості алотропних модифікацій Карбону відрізняються лише активністю сполук у хімічних реакціях, тому всі реакції будемо розглядати на прикладі графіту.

Вуглець

не розчиняється ні в кислотах, ні в лугах, і тільки концентровані сульфатна та нітратна кислоти окислюють вуглець до карбон діоксиду.

При нормальних умовах роздроблений на порошок графіт реагує тільки з фтором, а при високих температурах відбувається реакція з киснем і сіркою та воднем, при цьому в більшості випадків утворюються сполуки чотиривалентного Карбону:

Хімічні властивості простих речовин  КАРБОН. СИЛІЦІЙ

А коли кисню не вистачає, утворюється карбон монооксид:

Хімічні властивості простих речовин  КАРБОН. СИЛІЦІЙ

При сплавлянні з деякими металами утворюються карбіди:

Хімічні властивості простих речовин  КАРБОН. СИЛІЦІЙ

Карбіди металів при гідролізі (при взаємодії

з водою) утворюють вуглеводні та гідроксиди металів:

Хімічні властивості простих речовин  КАРБОН. СИЛІЦІЙ

Вуглець є гарним відновником. Наприклад, його використовують для добування деяких металів з їхніх оксидів та деяких солей:

Хімічні властивості простих речовин  КАРБОН. СИЛІЦІЙ

За рахунок своїх відновних здатностей вуглець може взаємодіяти з кислотами-окисниками, наприклад такими, як концентрована сульфатна й нітратна кислоти:

Хімічні властивості простих речовин  КАРБОН. СИЛІЦІЙ

З лугами вуглець не реагує.

Хімічні властивості кремнію

Кремній є досить інертною речовиною за рахунок високої енергії кристалічної гратки. При кімнатній температурі силіцій реагує тільки з фтором:

Хімічні властивості простих речовин  КАРБОН. СИЛІЦІЙ

При більш високих температурах кремній реагує з хлором, киснем, азотом та вуглецем. При цьому утворюються, відповідно, хлорид, оксид, нітрид та карбід силіцію:

Хімічні властивості простих речовин  КАРБОН. СИЛІЦІЙ

При сплавлянні кремнію з металами утворюються сполуки, аналогічні до карбідів – силіциди:

Хімічні властивості простих речовин  КАРБОН. СИЛІЦІЙ

Із чистими кислотами кремній не реагує, зате розчиняється в суміші нітратної та плавикової кислот – дуже сильного окисника, при цьому утворюється сильна гексафторсилікатна кислота:

Хімічні властивості простих речовин  КАРБОН. СИЛІЦІЙ

Кремній взаємодіє також із гарячими розчинами лугів:

Хімічні властивості простих речовин  КАРБОН. СИЛІЦІЙ


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Властивості твердих тіл.
Ви зараз читаєте: Хімічні властивості простих речовин – КАРБОН. СИЛІЦІЙ