ХЛОРОВАНІ ВУГЛЕВОДНІ


Екологія – охорона природи

ХЛОРОВАНІ ВУГЛЕВОДНІ – загальна назва великого класу хімічних сполук, до складу яких, окрім вуглецю та водню, входить також хлор. Широко застосовуються в пром-сті, домашньому господарстві, у тому числі як розчинники, засоби захисту рослин, тому X. в. зустрічаються всюди в довкіллі: у питній воді, харчових продуктах, повітрі. Захворювання, спричинені X. в., посідають 2-ге місце серед професійних захворювань. Велика кількість X. в. є канцерогенами та, можливо, мутагенами.

Химичні властивості глюкози.
Ви зараз читаєте: ХЛОРОВАНІ ВУГЛЕВОДНІ