Хлороводень і хлоридна кислота – ВОДЕНЬ. ГАЛОГЕНИ-НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Частина II. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ

Розділ 8. ВОДЕНЬ. ГАЛОГЕНИ

§ 8.7. Хлороводень і хлоридна кислота

Хлороводень – одна з найважливіших сполук хлору. Це безбарвний газ із різким запахом. Під час вдихання подразнює дихальні шляхи і викликає ядуху. В 1,3 раза важчий за повітря. У вологому повітрі “димить”, тобто з водяною парою повітря утворює дрібні крапельки туману. При 0 °С в одному об’ємі води розчиняється близько 500 об’ємів хлороводню. Водний розчин хлороводню

називається хлоридною, або хлороводневою, або соляною кислотою.

В лабораторних умовах хлороводень добувають під час взаємодії хлориду натрію з концентрованою сульфатною кислотою. При цьому утворюються хлороводень і кисла сіль (гідросульфат натрію):

NaCl + H2SO4 = HCl↑ + NaHSO4.

Як зазначалося раніше, хлороводень можна добувати при горінні водню у хлорі:

Н2 + Сl2 = 2НСl.

На цих реакціях базуються промислові способи добування хлоридної кислоти. Спосіб, що базується на реакції взаємодії між NaCl і концентрованою H2SO4, називається

Сульфатним; спосіб, що базується на реакції горіння гідрогену у хлорі, називається

синтетичним. В обох випадках хлороводень, що утворюється, поглинається водою в спеціальних поглинальних баштах. Газ і вода рухаються протитечією (газ – знизу вгору, вода – згори вниз) для повнішого розчинення газу у воді.

Хлоридна кислота – безбарвна рідина. Концентрована хлоридна кислота містить близько 37 % хлороводню і у вологому повітрі “димить”. Як сильна кислота, вона виявляє всі властивості кислот. Багато металів, основні оксиди, основи і деякі солі й гази взаємодіють із хлоридною кислотою. Наприклад:

Zn + 2НСl = ZnCl2 + Н2↑;

CuO + 2НСl = CuCl2 + H2O;

Аl(ОН)3 + 3НСl = АlСl3 + ЗН2O;

АglNО3 + НСl = AgCl ↑ + HNO3;

NH3 + НСl = NH4Cl.

Хлоридна кислота застосовується для добування її солей (хлориду барію, хлориду цинку тощо), при травленні металів, а також у харчовій промисловості і медицині. Як реагент використовується в усіх хімічних лабораторіях.

Зберігають і перевозять хлоридну кислоту в прогумованих цистернах і бочках, внутрішня поверхня яких покрита кислотостійкою гумою, а також у скляних бутлях і поліетиленовому посуді.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Хімічні позначення.
Ви зараз читаєте: Хлороводень і хлоридна кислота – ВОДЕНЬ. ГАЛОГЕНИ-НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ