Хром – МЕТАЛИ ПОБІЧНИХ ПІДГРУП


ПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Частина II. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ

Розділ 14. МЕТАЛИ ПОБІЧНИХ ПІДГРУП

§ 14.2. Хром

Поширення у природі. Хром трапляється у вигляді сполук у різних мінералах. Найпоширеніший мінерал хроміт, або хромистий залізняк FeCr2O4, багаті родовища якого є на Уралі і в Казахстані. Загальний вміст хрому в земній корі становить 0,03%. Хром виявлено на Сонці, зірках і в метеоритах.

Добування. Металічний хром добувають відновленням оксиду хрому(ІІІ) при нагріванні з алюмінієм:

Сr2О3 + 2Аl = Аl2О3

+ 2Сr.

Металічний хром добувають також електролізом водних розчинів сполук хрому.

Фізичні властивості. Хром – сірувато-білий блискучий метал. З металів він найтвердіший, його густина 7,2 г/см3, т. пл. 1 855°С. Природний хром складається із суміші п’яти ізотопів з масовими числами 50, 52, 53, 54 і 56. Радіоактивні ізотопи добуті штучно.

Хімічні властивості. Розміщення електронів на 3d – і 4s – орбіталях атома хрому можна представити схемою

Хром   МЕТАЛИ ПОБІЧНИХ ПІДГРУП

Звідси випливає, що хром може виявляти у сполуках різні ступені окиснення – від +1 до +6; з них найстійкіші сполуки

Хрому зі ступенями окиснення

+2, +3, +6. Отже, в утворенні хімічних зв’язків бере участь не тільки електрон зовнішнього рівня, а й п’ять електронів d-підрівня другого ззовні рівня.

На поверхні хрому, як і алюмінію, утворюється оксидна плівка Сr2О3. Тому хром у розведених сульфатній і хлоридній кислотах починає розчинятися не відразу, а після розчинення оксидної плівки:

Сr + 2Н+ = Сr2+ + Н2↑.

У нітратній і концентрованій сульфатній кислотах хром не розчиняється, оскільки його оксидна плівка зміцнюється, тобто хром переходить у пасивний стан. З цієї самої причини не взаємодіють з хромом розведені сульфатна і хлоридна кислоти, що містять розчинений кисень. Пасивацію хрому можна усунути очищенням поверхні металу. При високій температурі хром горить у кисні, утворюючи оксид Сr2О3. Розжарений хром реагує з парою води:

2Cr + 3H2PO ⇆ Сr2О3 + 3Н2↑.

Металічний хром при нагріванні реагує також з галогенами, галогеноводнями, сіркою, азотом, фосфором, вугіллям, кремнієм і бором. Наприклад:

Сr + 2HF = CrF2 + Н2↑; 2Cr + N2 = 2CrN;

2Cr + 3S = Cr2S; Cr + Si = CrSi.

Алкени.
Ви зараз читаєте: Хром – МЕТАЛИ ПОБІЧНИХ ПІДГРУП