Як пов’язані довкілля і здоров’я людиниТЕМА II “БЕРЕЖІМО СВІТ – ДОВКОЛА І В СОБІ”

УРОК 11 Як пов’язані довкілля і здоров’я людини.

Тема. Як пов’язані довкілля і здоров’я людини.

Мета: з’ясувати, як пов’язані здоров’я й навколишнє середовище; поговорити про те, що означає бути здоровим і що потрібно робити для цього; які звички є шкідливими; навчити дітей пояснювати взаємозв’язок фізичного і духовного здоров’я людей, формувати здоровий спосіб життя, виховувати екологію душі; познайомити учнів із музикотерапією.

Обладнання: підручник,

робочий зошит.

Епіграф: “Не проси у Бог хліба, а проси здоров’я” (українське прислів’я).

Вислови: “Здоров’я дорожче за багатство” (Дж. Рей).

“Існують тисячі хвороб, але здоров’я буває тільки одне” (К. Л. Берне).

“Помірність є ніби матір’ю хорошого здоров’я” (М. Валерій).

“Здоров’я – усьому голова” (М. Шолохов). “Найміцніший організм надломлюється або принаймні зношується і стомлюється, коли він занадто розкішно користується дарами природи” (Д. Писарєв).

Ключові поняття: здоров’я; здоровий спосіб життя, шкідливі звички.

Тип уроку: інтегрований.

Структура

уроку

I. Вступна частина.

1. Вітання.

2. Актуалізація опорних знань.

3. Мотивація навчальної діяльності.

4. Представлення теми уроку й очікуваних результатів.

II. Основна частина.

1. Як пов’язані здоров’я й навколишнє середовище.

2. Що означає бути здоровою людиною.

3. Які звички є шкідливими.

III. Заключна частина.

Висновки.

IV. Домашнє завдання.

Хід уроку

I. ВСТУПНА ЧАСТИНА.

1. Вітання.

Учитель. Здрастуйте, діти. На попередньому уроці ми говорили про те, що треба бережливо ставитися до природи. Послухайте оповідання.

В. Сухомлинський

Соромно перед соловейком

Оля й Ліда, маленькі першокласниці, пішли до лісу. Після втомливого шляху вони сіли на траві відпочити й пообідати.

Витягли із сумки хліб, масло, яєчка. Коли дівчата вже закінчили обідати, недалеко від них сів на дерево соловейко та заспівав.

Зачаровані прекрасною піснею, Оля та Ліда сиділи, боячись поворухнутись.

Соловейко перестав співати.

Оля зібрала недоїдки й шматки газети, кинула під кущ.

Ліда зібрала недоїдки в газету, загорнула й поклала до сумки.

– Навіщо ти забрала сміття? – запитала Оля. – Це ж у лісі. Ніхто не бачить.

– Соромно перед соловейком, – тихо відповіла Ліда.

Запитання за текстом:

– Охарактеризуйте поведінку Олі та Ліди.

– Чого вчить це оповідання?

2. Актуалізація опорних знань.

– Що таке природа? жива і нежива природа? навколишній світ? екологія? охорона природи?

– Що ви винесли для себе з попереднього уроку?

На дошці перед вами плакати на тему “Бережи природу!”. Прошу одного учня від кожної групи пояснити, що зображено на плакаті, до чого він закликає. (Пояснення дітей.)

Перевірка письмового домашнього завдання за темою

“Якими є моральні правила відносин між людиною і природою”.

1-2. Чи погоджуєшся ти з твердженнями?

Людина – частина природи. (Варіант А. Так.)

Людина має ставитися до природи як споживач, використовуючи її багатства для задоволення своїх потреб. (Варіант Б. Ні.)

3. Доповни твердження.

Довкіллям називають…(світ навколо нас; оточення, в якому живе людина).

4. Наведи приклади забруднення довкілля.

Прикладом забруднення навколишнього середовища я вважаю. (промислові відходи заводів і фабрик, вихлопні гази автомобілів, звалища різних побутових відходів, спалювання листя.)

5-6. Допиши речення.

Коли б мені випала нагода вирішити одну екологічну проблему людства, я зробив би таке: (замінив би усі АЕС екологічно чистими та безпечними для природи і людини джерелами здобуття електроенергії).

7-8. Які з малюнків відповідають засадам природоохоронного життя? (Варіанти А, Г.)

9-10. Сформулюй три найважливіших, на твою думку, правила морального ставлення людини до природи.

(1. Не забруднювати природу.

2. Не використовувати її в корисливих цілях.

3. Доглядати її.)

11-12. Прокоментуй ситуацію за поданими запитаннями.

Чи можна вважати захоплення Кротеняти виявом любові до природи? Чому? (Ні. Він знищував природу, позбавляючи життя живих істот.)

Чи шкодить його захоплення природі? (Його захоплення шкодить природі. Він ловив і засушував метеликів, думаючи лише про себе, тобто використовував природу в корисливих цілях.)

Що, по-твоєму, означає любити природу? (Не знищувати її, не шкодити їй, а допомагати.)

3. Мотивація навчальної діяльності.

– Як ви розумієте українське прислів’я “Не проси у Бог хліба, а проси здоров’я”?

– Чому здоров’я людини важливіше за її матеріальний добробут?

– Поясніть вислови, записані на дошці. (Пояснення дітей.)

4. Представлення теми уроку й очікуваних результатів.

Учитель. Ви вже зрозуміли, що наша сьогоднішня розмова присвячена здоров’ю. Тема звучить так: “Як пов’язані довкілля і здоров’я людини”.

Ми поговоримо про те, як пов’язані здоров’я і навколишнє середовище; що означає бути здоровим і що потрібно робити для цього; які звички є шкідливими. Пояснимо взаємозв’язок фізичного і духовного здоров’я людини, поговоримо про те, як формувати здоровий спосіб життя, виховувати екологію душі. Познайомимося з музикотерапією.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА.

1. Як пов’язані довкілля і здоров’я людини.

Звучить пісня “Закаляйся, если хочешь быть здоров” (із к/ф “Воротар”).

Учитель. Подивіться на скульптуру Мирона “Дискобол” (сторінка 63 підручника). Давні греки казали: “У здоровому тілі – здоровий дух”. Дуже багато уваги вони приділяли фізичному розвитку хлопців – майбутніх воїнів. Уважалося, що людина повинна бути здоровою та красивою. У Спарті батько не мав права вирішувати долю своєї дитини. Після народження сина він приносив дитину на засідання, де її уважно обстежували й дозволяли батькові ростити дитину тільки тоді, коли хлопчик був здоровим, в іншому разі – наказували кинути його у прірву, вважаючи, що для держави буде краще, коли серед громадян не буде слабких і хворих. Спартанців виховували в жорстких умовах.

А в Афінах уперше виникла ідея гармонійного розвитку людини. Так, хлопчики 7-14 років училися в приватних школах граматистів і кіфаристів, де вчилися писати, лічити, читати, здобували літературну та естетичну освіту. Із 14 років підлітки в школі-палестрі училися п’ятиборства (біг, стрибки, боротьба, метання диска і списа, плавання). Хлопці ж 18- 20 років готувалися до військової служби в групах ефебів, де удосконалювалося їх військово-фізичне виховання. Вони вивчали зброю, морську справу, фортифікацію, військові статути, закони держави.

Чи знаєте ви, що саме греки почали проводити Олімпійські ігри, які показували рівень фізичної підготовки хлопців? За давньогрецькою легендою, Олімпійські ігри заснував Геракл. У них входило п’ятиборство – пентатлон, – що складалося з бігу, стрибків у довжину, метань списа і диска, боротьби. Переможця увінчували лавровим вінком, і кращі скульптори споруджували йому статую.

Робота в парах.

Учитель. Учені встановили, що гармонійне фізичне виховання дає правильне поєднання чотирьох рухових якостей: швидкості, спритності, сили й витривалості.

Швидкість – це здатність виконувати рухи в можливо коротший час, зберігаючи високий темп.

Спритність – це вміння керувати своїми рухами, швидко пристосовуючись до раптово змінених умов у часі та просторі.

Сила – це висока м’язова напруга.

Витривалість – це здатність довго виконувати яку-небудь роботу, не знижуючи темпу.

Розподіліть види спорту на групи за розвитком названих якостей. Вирішіть для себе, яким видом спорту займетеся саме ви. Пам’ятайте, що людина, яка помірно й послідовно займається фізичними вправами, не тільки стає здоровішою, але й менше втомлюється і швидше відновлює свої сили.

Учитель. Греки вважали, що чим здоровіше тіло, тим довше людина зберігає розумові здібності, можливість створювати щось нове, творити. Великий грецький математик і винахідник Архимед придумав запалювальні дзеркала в 75-річному віці; філософ Теофраст у 100 років мав ясний розум; драматург Софокл прожив 90 років. Свою п’єсу “Едіп у Колоні” він написав у 89 років. Російський письменник-сатирик Михайло Зощенко склав список великих людей, здоров’я й довголіття яких були організовані власними руками. Ось деякі з цих імен: Галілео Галілей прожив 79 років, Е. Кант, Платон – 81 рік, Л. Толстой, Й. Гете – 82 роки, Т. Едісон – 84 роки, а знаменитий лікар Гіппократ, батько медицини, дожив до 99 років.

Відомий німецький фізіолог XVII сторіччя Галлер уважав, що людина може жити до 200 років. І. Мечников стверджував, що людина повинна жити понад 150 років. Що ж заважає людині збільшити тривалість свого життя? (Діти висловлюють свої міркування.)

На стіні форуму в Елладі було написано:

“Якщо хочеш бути сильним – бігай!

Якщо хочеш бути розумним – бігай!

Якщо хочеш бути красивим – бігай!”

Як зрозуміти ці слова? (Відповіді дітей.)

Робота з підручником.

Прочитайте на сторінці 64 (завдання 2) текст “Як пов’язані спосіб життя та здоров’я людини”. Які висновки з тексту ми можемо зробити? (В оточенні благ цивілізації людина менше рухається, серцеві м’язи, не отримуючи необхідного навантаження, стають слабкими. Люди, які мало рухаються, швидко втомлюються, багато хворіють, втрачають радість здоров’я, енергію.

Чим більше розвинена людина духовно й розумово, тим уважніше вона ставиться до свого здоров’я, розуміючи, що здоров’я – це багатство, його треба берегти.)

Здоров’я – відчуття повного фізичного, психічного та суспільного благополуччя.

2. Що означає бути здоровою людиною.

Учитель. Показниками здоров’я є: висока працездатність, творча активність, радісне світовідчуття, гармонійний розвиток фізичних і душевних сил, моральних якостей людини, її інтересів і потреб. Що ж потрібно робити, щоб бути здоровим?

Робота в групах.

Діти обмірковують питання і складають правила здорового способу життя.

Щоб бути здоровим, потрібно:

– Дотримуватися розпорядку дня.

– Займатися спортом, фізичною працею.

– Не переїдати.

– Дотримуватися правил особистої гігієни.

– Стежити за чистотою квартири, свого робочого місця, одягу, взуття.

– Не лягати спати пізно. (Не засиджуватися біля комп’ютера або телевізора).

– Дотримуватися розпорядку дня, бути організованим, не марнувати часу.

– Загартовуватися.

– Щодня бувати на свіжому повітрі.

– Не мати шкідливих звичок.

Здоровий спосіб життя – постійне дотримання людиною певної сукупності дій, спрямованих на зміцнення свого організму, підвищення якості життя.

Учитель. Відомий хірург М. Амосов уважав, що для того, аби зберегти здоров’я, потрібні п’ять умов. Знайдіть їх у завданні 7 на сторінці 66. (Фізичні навантаження, здорова їжа, загартовування час та вміння відпочивати, щасливе життя).

Останнім часом учені говорять про здатність класичної музики впливати на здоров’я людини. Відомі випадки, коли людині, що була в комі, весь час вмикали найкращі зразки класичної музики – і вона з коми виходила.

Науку, яка вивчає дію музики на організм людини, називають музикотерапією. (Учитель знайомить дітей із цікавою інформацією про корисний вплив музики на живий організм.)

А чи знаєте ви, що…

– Музика може іноді замінити ліки. У Японії та Китаї навіть випускають диски з назвами “Безсоння”, “Серце”, “Легені”. Від кожної хвороби – свій “музичний рецепт”.

– Найкращим звуковим “лікарем” визнана музика В. А. Моцарта. Вона налаштовує організм на здорову хвилю, знімає втому, заспокоює.

– Деякі квіти, наприклад мімоза та петунія, швидше ростуть і раніше розцвітають від мажорних мелодій.

– Корови, які “слухають” класичну музику, дають більше молока.

3. Які звички є шкідливими.

Учитель. “Звичка – друга натура”. Цей відомий вислів має глибокий зміст. Які звички допомагають нам бути здоровими? (Чистити зуби двічі на день, робити фіззарядку, бігати, займатися спортом, усміхатися, слухати класичну музику). А які звички можуть завдати шкоди нашому здоров’ю? (Алкоголізм, куріння, наркоманія, ігроманія.)

Шкідливі звички – ті, які завдають шкоди нашому здоров’ю.

Прочитаймо за підручником завдання 8 на сторінках 66-67. Чому куріння – ворог? (Діти відповідають.)

Прочитайте уривок із книги Марка Твена “Пригоди Тома Соєра” на сторінці 69. Які відчуття викликала в Тома та Джо перша спроба куріння? Чому алкоголь – ворог? (Діти відповідають.) Чому наркоманія – ворог? Прочитайте на сторінці 67-68 підручника про наркоманію.

Учні виписують в зошит головне правило профілактики наркоманії: “Не пробувати жодного разу будь-який з наркотиків і навіть не доторкатися до них!”

Як запобігти шкідливим звичкам?

– Знайти собі заняття до душі.

– Не сумувати.

– Не бути злим.

– Не бути жадібним.

– Мати силу волі, цінувати своє здоров’я й життя.

– Пам’ятати східну мудрість: “По-справжньому могутній той, хто перемагає самого себе”.

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА.

Висновки.

– Якщо людське життя – головна цінність, то що її підтримує?

– За чим потрібно стежити для того, щоб бути здоровим?

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.

Прочитати параграф (с. 63-69). Вивчити визначення ключових понять уроку.

Прочитати на сторінці 68 поради психолога, як сказати “ні” тим, хто пропонує вам тютюн, алкоголь, наркотики.

Виконати завдання в робочому зошиті з теми “Як пов’язані здоров’я та моральність людини”.

Завдання за бажанням учителя: підготувати по групах невеликі виступи на теми (сторінка 68):

1) До чого призводить уживання алкоголю?

2) Чому наркотики називають “білою смертю”?

3) Які основні шляхи до здоров’я?


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Грунти україни.
Ви зараз читаєте: Як пов’язані довкілля і здоров’я людини