Як стати розвиненою людиноюТЕМА II “БЕРЕЖІМО СВІТ – ДОВКОЛА І В СОБІ”

УРОК 14 Як стати розвиненою людиною.

Тема. Як стати розвиненою людиною.

Мета: з’ясувати, яку людину вважають розвиненою, які заняття розвивають людину, обговорити, як можна зробити своє дозвілля змістовним та цікавим.

Обладнання: підручник; робочий зошит; учнівський зошит.

Епіграф: “Єдине мистецтво бути щасливим – усвідомлювати, що щастя у твоїх руках” (Ж. Ж. Руссо, французький філософ).

Вислови: “Ні дні наші, ні життя не можуть бути благородні і святі, якщо ми проводимо

їх, нічого не роблячи. Ніколи не повернеш втраченого часу, ніколи не виправиш зробленого зла” (Дж. Раскін, учений).

“Той, хто дозволяє вислизати своєму часу, випускає з рук своє життя; той, хто тримає в руках свій час, тримає в руках своє життя” (А. Лекейн, відомий експерт з оптимального використання часу, автор книги “Час – гроші”).

“Освіта – це не підготовка до життя, це і є життя” (Дж. Девей, американський філософ, психолог). “Прокидаючись уранці, запитай себе: “Що я повинен зробити?” Увечері, перш ніж заснути: “Що я зробив?” (Піфагор, грецький учений).

Ключові поняття:

задатки; обдарованість; розвиток; здібність; талант.

Тип уроку: інтегрований.

Структура уроку

I. Вступна частина.

1. Вітання.

2. Актуалізація опорних знань.

3. Мотивація навчальної діяльності.

4. Представлення теми уроку й очікуваних результатів.

II. Основна частина.

1. Яку людину вважають розвиненою.

2. Які заняття розвивають людину.

III. Заключна частина.

Висновки.

IV. Домашнє завдання.

Хід уроку

I. ВСТУПНА ЧАСТИНА.

1. Вітання.

Учитель. Добрий день, діти. На минулому уроці ми говорили про те, яку роль відіграють емоції та почуття в житті людини.

– Що ж таке емоції? (Емоції – прояв людиною свого ставлення до світу й людей. Переживання людини під впливом зовнішніх і внутрішніх подразників. Емоції визначають, як людина сприймає навколишній світ.)

– Яку роль відіграють емоції в житті людини? (Роль внутрішніх регуляторів поведінки. Вони впливають на вчинки людей, роблять життя людей цікавим.)

– Що таке почуття? (Емоції, викликані конкретними душевними переживаннями. Емоції, які супроводжують оцінку певних суспільних явищ, вияв хвилювання, душевного натхнення.)

– На які види вчені поділяють почуття? (Інтелектуальні (пізнавальні); естетичні й моральні (етичні).)

– Наведіть приклади інтелектуальних та естетичних почуттів. (Інтелектуальні (пізнавальні) почуття: допитливість, почуття здогаду, подиву, сумніву, здивування, почуття жадоби пізнання, пошуку. Естетичні: насолода, неприйняття; почуття гармонійності, краси; захоплення.)

– Що ми розуміємо під моральними почуттями? (Моральні почуття – такі порухи людської душі, які не дозволяють людині бути байдужою до нещасть інших людей, країни, примушують її шукати можливість допомогти, поліпшити життя людей довкола, всього суспільства, здійснювати відповідні вчинки.

Моральні почуття формуються в процесі виховання людини. У їх основі лежить знання норм поведінки, вимог моралі. Вони характеризують певне ставлення людини до людей, що оточують, регулюють поведінку людини, визначають її вчинки. До таких почуттів належать: співчуття; совість; сором; щирість; милосердя тощо. До цього ж виду почуттів також належать почуття товариськості, дружби, каяття, обов’язку тощо.)

– У чому сила мистецтва? (Мистецтво впливає, перш за все, на почуття людей, у цьому – його сила! Особливою силою володіє музика.)

– Чи бачили ви, як спортсмен – переможець міжнародних змагань, стоячи на вищому щаблі п’єдесталу пошани, плаче, слухаючи гімн

Своєї країни, який звучить на його честь? Що це за сльози, якими почуттями вони викликані? (Почуттям гордості, радості, торжества, тріумфування, щастя.) Спортсмен гордий за себе як представника своєї країни. Звучання гімну завжди викликає в людях почуття патріотизму, гордості.

– Хто написав гімн України? (М. Вербицький та П. Чубинський.)

2. Актуалізація опорних знань.

Учитель. Ви на сьогодні читали уривок із книги російського педагога С. Соловейчика “Учение с увлечением”. Чи пробували ви вчити урок так, як радить письменник? Спробуйте вчити так усі уроки протягом двох тижнів. А зараз ми перевіримо домашнє завдання в робочому зошиті.

Перевірка письмового домашнього завдання з теми “Яку роль відіграють емоції та почуття в житті людини”.

1-2. Які емоції переживають герої малюнків? (А. Радість, веселість, щастя; Б. Обурення, гнів.)

3-4. Добери до слова “почуття” 5-7 споріднених. Поміркуй, що між ними спільного.

Почуття – … (відчуття, емоція, дотик, враження, настрій, пристрасть).

5-6. Чи властива героям ситуації культура почуттів?(Ситуація 1 – варіант Б. Ні.; ситуація 2 – варіант А. Так.)

7-8. Наведи приклади емоцій та почуттів, які тобі найважче вгамувати.

Мені найважче вгамувати. (гнів, образу, відчуття прикрості). 9-10. Прокоментуй змальовану українським письменником І. Калинцем ситуацію (за казкою “Вуличний музика”) за поданими запитаннями.

Про які моральні почуття розповідається в цій історії? (Про любов до ближнього, милосердя, співчуття, повагу, чуйність.)

Чи здатні такі почуття змінити життя на краще? (Здатні, оскільки ці почуття допомагають людині повірити в себе, стати сильнішою.)

Що, на твою думку, необхідно зробити, щоб люди частіше виявляли моральні почуття? (Людям необхідно навчитися ставити себе на місце іншої людини, виявляти чуйність, милосердя, самовдосконалюватися.)

11-12. Обгрунтуй або спростуй крилатий вислів “Емоції збагачують наше життя”. (Індивідуальна відповідь учня.)

3. Мотивація навчальної діяльності.

Учитель. Як ви думаєте, яку людину вважають розвиненою? (Відповіді учнів.) У підручнику подане таке визначення: “Розвинений – який досяг розумової, духовної зрілості, став духовно вищим”. Чи згодні ви з таким визначенням? (Відповіді дітей.)

Розгляньте на сторінці 85 підручника картину М. Нестерова “Портрет Віри Ігнатівни Мухіної” й дайте відповідь на запитання до неї.

Інформація для вчителя.

Нестеров високо цінував творчість Віри Мухіної. Йому до душі була скульптура “Робочий і колгоспниця”, створена Мухіною для радянського павільйону на Всесвітній виставці в Парижі в 1937 році. Його приваблювали монументальність пластики, висока змістовність образу, що виражає романтичну спрямованість країни в майбутнє. Нестеров познайомився з Мухіною й загорівся бажанням написати її портрет: “Вона цікава, розумна. Зовні має “своє обличчя”, абсолютно закінчене, російське. Руки сверблять написати її, вона згодна”. Коли Нестеров побачив скульптора за роботою, він був у захваті: “Так от ти яка! Так і нападає на глину: там ударить, тут ущипне, тут поб’є. Обличчя горить. Не потрапляй під руку: заб’є! Такою ти мені й потрібна”. Портрет будується на контрасті статики і динаміки. Зовні статична велика фігура жінки, її професійні жести скупі, обличчя спокійне й суворе. Зате фігура Борея – уся рух, політ, поривання. Нестеров сам вибрав для портрета цю статую північного бога вітру, зроблену Мухіною для пам’ятника челюс-кінцям. Утім, у спокої Мухіної вгадується величезна внутрішня енергія. Рум’янець хвилювання забарвив її щоки. У виразі очей – непідроблене натхнення творця. Фігура Борея стає уособленням бунтівної душі Мухіної, такої оманливо скромної, статичної, позбавленої зовнішньої патетики. Фарби портрета строгі. Домінують чорний і білий, забарвлені блакитними й бузковими рефлексами. Динамічний рух білого кольору фігури Борея, підкріплений розльотом складок білого жабо Мухіної. Лише червона пляма брошки пожвавила строгість колориту. Світло випромінює натхненне обличчя художниці, написане теплим, жовтувато-охристим тоном.

4. Представлення теми уроку й очікуваних результатів.

Учитель. Тема уроку сьогодні звучить так: “Як стати розвиненою людиною”. На уроці ми дамо визначення понять “задатки”; “обдарованість”;

“розвиток”; “розвинений”; “здібність”; “талант”. А ще поговоримо про те, яку людину вважають розвиненою; які заняття розвивають людину.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА.

1. Яку людину вважають розвиненою.

Учитель. Коли художник Михайло Нестеров познайомився зі скульптором Вірою Мухіною, загорівся бажанням написати її портрет: “Вона цікава, розумна. Зовні має “своє обличчя”, абсолютно закінчене, російське. Руки сверблять написати її, вона згодна”.

Як ви думаєте, чи вважав художник скульптора В. Мухіну цікавою, розвиненою людиною? (Відповіді дітей.)

Прочитайте текст у завданні 2 на сторінці 86 підручника й випишіть тлумачення основних понять і термінів.

Задатки – вроджені, успадковані зачатки якихось рис, здібностей або якостей.

Обдарованість – сукупність задатків людини.

Розвиток – процес, унаслідок якого відбувається зміна властивостей чого – або кого-небудь, перехід від одного якісного стану до іншого.

Розвиватися – ставати розумово, духовно вищим, кращим, досконалішим, підніматися в чомусь на вищий рівень. Розвинений – який досяг розумової, духовної зрілості, став духовно вищим.

Здібність – природний нахил до чого-небудь, властивість, особливість, що виявляється в умінні робити, здійснювати що-небудь.

Учитель. Кожна людина від народження володіє якимись задатками. Схильності – це перша й найбільш рання ознака здібності, що зароджується. Схильність виявляється в прагненні, тяжінні дитини до певної діяльності (малювання, заняття музикою).

Отже, здібності є сплавом природного і набутого. Природні властивості, будучи вродженими, переробляються й розвиваються в умовах виховання й у процесі труда.

Важливо відзначити, що вродженість задатків не завжди означає їх спадковість. Наприклад, у сім’ї Бахів було 60 музикантів, 20 із них видатних, тобто в цьому разі можна сказати про спадковість задатку. Але відомо, що в багатьох видатних людей були нічим не примітні діти, незважаючи на гарну освіту.

Можна сказати, що всі задатки вроджені, але не всі спадкові. Оскільки задатки є лише передумовою розвитку здібностей, то між одними та другими лежить увесь шлях становлення особистості. Розвиваючись на основі задатків, здібності є все ж функцією не задатків самих по собі, а розвитку, до якого самі задатки входять лише як передумова.

Робота з підручником.

– Прочитайте біблійну притчу про таланти з Євангелія від Матвія (с. 87).

– Чому господар покарав третього слугу, незважаючи на те, що той зберіг його гроші?

– Що, на вашу думку, означає вираз “зарити талант у землю”?

– Чи може людина примножити свої природні задатки? Що для цього потрібно робити?

– Чи може людина занапастити, втратити ті задатки, які в неї є? Чому це може відбутися?

Талант – 1. Міра ваги, грошова одиниця в деяких країнах давнього світу. 2. Видатні вроджені якості, особливі природні дані.

Геній – найвища творча здібність.

Геніальність – найвищий ступінь обдарованості людини, що досягла значних результатів одночасно в багатьох галузях.

Учитель читає дітям цікаву інформацію про геніальних особистостей різних епох.

Є. Синіцин, О. Синіцина

Таємниця творчості геніїв

(фрагменти з книги)

У давнину науку “рухали” генії, які були однаково сильні в різних галузях знань. Вони славилися різнобічною обдарованістю. Прикладами можуть бути Платон, Аристотель. Платон займався філософією, математикою, етикою, космологією, проблемами суспільства, був письменником, поетом, учителем. Аристотель – філософ, фізик, астроном, механік. Створив праці з етики, музики.

За часів Стародавнього Риму великий полководець Юлій Цезар славився ще й різнобічністю своїх обдарувань: він був дипломатом, юристом, оратором, поетом, істориком, філологом, математиком, архітектором.

Омар Хайям – арабський поет, математик, філософ, астролог, астроном. Деякі дослідники називають його “універсальним генієм”.

Епоха Відродження висунула двох універсальних геніїв: Леонардо да Вінчі й Мікеланджело.

Леонардо да Вінчі – геній, який залишив свій слід і в науці, і в мистецтві. Його задуми в містобудуванні й інженерній справі здавалися в той час дуже сміливими й незвичайними, а тому не були оцінені. У Леонардо були ідеї щодо створення різних військових знарядь: гармат, снарядів, мостів для переправ, знарядь для морського бою й вибухових речовин. До нас дійшли сім тисяч сторінок із записами та малюнками Леонардо. Один із перших дослідників цих рукописів відзначав, що в них є все – від фізики, математики, механіки й астрономії до історії та філософії. Леонардо малював горизонтальний і вертикальний літак, парашут і навіть зробив спробу визначити силу світла залежно від відстані. Його записи містять уперше виниклі в людській думці ідеї про теорію хвилевої природи світла. Він виявив рештки морських тварин на високих горах і тим самим хотів довести ідею про переміщення суходолу й моря. Займаючись анатомією, зробив там низку відкриттів. Але головним все ж таки було його мистецтво живопису. Леонардо вважав, що живописець – це володар всякого роду людей і речей. Для нього живопис був найвищим діянням людського генія, найвищим із мистецтв.

Мистецтво скульптури Мікеланджело та його розпис склепіння Сікстинської капели вважаються високим досягненням в історії людської культури. Але хто він – цей універсальний геній усіх часів та епох: скульптор, художник, архітектор чи поет? Усюди він залишив безсмертні творіння. На одній із площ Рима височіє знаменитий Собор Святого Петра, побудований за проектом архітектора Мікеланджело, а його поетичний дар захоплює глибиною філософської думки і людей сучасної епохи.

2. Які заняття розвивають людину.

Робота з підручником.

Прочитайте текст “Які заняття розвивають людину”. Подумайте, чи є у вас задатки, які б ви хотіли розвинути?

Чи всі можливості для цього ви використовуєте? Поговоріть удома про це з батьками.

Учитель. Кожна розумна людина прагне самовдосконалення. Розвиток власної особистості – важлива складова нашого життя. Адже плекання творчих здібностей, чеснот, удосконалення свого духовного світу призводить до того, що людина стає мудрішою, моральнішою і, звичайно, багатшою духовно. Прагнення досконалості робить гарною будь-яку особистість, бо внутрішня краса набагато яскравіша, ніж зовнішня.

Але працювати над собою можна не лише під час навчання або роботи. Змістовним і корисним можна зробити і своє дозвілля.

Дозвілля – вільний від праці час.

– Як ви проводите дозвілля?

– Чим ви захоплюєтесь, чи є у вас хобі?

– Як ваше захоплення корисно впливає на розвиток вашої особистості?

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА.

Висновки.

Визначте, що потрібно людині для розвитку задатків, перетворення їх на здібності. (Діти обговорюють це питання в парах.)

1) Вчасно виявити задатки (за допомогою батьків).

2) Створити певні умови для їх розвитку.

3) Хотіти самому докладати зусилля до цього розвитку.

4) Хороші вчителі.

5) Багато працювати.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.

Прочитати параграф (с. 85-90 підручника).

У завданні 6 на сторінках 89-90 підручника звернути увагу на те, у чому М. Гоголь бачить значення праці.

Виконати письмове завдання в робочому зошиті з теми “Як стати розвиненою людиною”.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Ресурси світового океану і рекреаційні ресурси.
Ви зараз читаєте: Як стати розвиненою людиною