Як трактує К. Родбертус теорію вартості?Історія економічних вчень

КРИТИЧНИЙ НАПРЯМ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ. ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛІСТИЧНИХ ІДЕЙ. ЕКОНОМІЧНІ ВЧЕННЯ СОЦІАЛІСТІВ-УТОПІСТІВ

Як трактує К. Родбертус теорію вартості?

Родбертус стоїть на позиціях трудової теорії вартості, хоч розробка і формулювання її є в нього дещо специфічними.

Перший розділ його основної праці “До пізнання нашого державно-економічного стану” (1842 р.) має такий заголовок: “Вартість усіх господарських благ визначається працею і тільки працею”. Розкриваючи зміст цієї тези, Родбертус

передусім зазначає, що до сфери господарства він відносить лише матеріальні блага, а саме ті з них, які є господарськими, що варті праці.

У своєму аналізі вартості він виділяє такі категорії: “уживаність”, “речі, придатні для вжитку”, “споживні цінності” та “блага”.

“Уживаність” – це здатність речі бути засобом досягнення мети, задоволення потреби. Вона має об’єктивну основу. “Речі, придатні для вжитку” – ті, які мають названу об’єктивну здатність. Але не всі “речі, придатні для вжитку” є “споживними цінностями”. “Споживної цінності” у Родбертуса набувають

лише ті речі, в яких є потреба. “Цінність, – писав він, – не є якістю речі, а становить той її статус, якого вона набуває завдяки потребі в її об’єктивних особливостях”. Отже, “споживна цінність” у нього – категорія суб’єктивна. “Блага” – це речі, що мають споживну цінність і є результатом людської діяльності. Вартість благ, підкреслював Родбертус, визначається лише працею. Аналізуючи цю проблему, дослідник ставить запитання: чи включаються до вартості, крім праці, безпосередньо вкладеної у виробництво, блага, а також витрати матеріалу і знаряддя виробництва? Його відповідь є позитивною: включаються, але як попередні витрати праці.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Зовнішня форма вияву вартості товару.
Ви зараз читаєте: Як трактує К. Родбертус теорію вартості?