Як впливає, за Й. Шумпетером, ефективна конкуренція на економічну рівновагу?


Історія економічних вчень

ЕВОЛЮЦІЯ НЕОКЛАСИЧНОЇ ТЕОРІЇ XX ст.

Як впливає, за Й. Шумпетером, ефективна конкуренція на економічну рівновагу?

Шумпетер наголошує, що динамічний стан економіки унеможливлює врівноважувальну дію конкуренції. Навпаки, ефективна конкуренція веде до розбалансування, перебудови економіки, стрибка в розвитку продуктивних сил.

Теорія інновацій Шумпетера дала можливість узгодити такі явища, як вільна конкуренція й монополія, що до нього розглядались як ринкові ситуації, які виключають одна одну. Він виводить

поняття конкуренції за межі товарного світу й ринкових відносин.

Проте Шумпетер вказував на наявність такого явища, як еволюція економічної динаміки, коли немає місця досконалій конкуренції, її замінено альтернативною формою – недосконалою конкуренцією.

Він визнавав, що його трактування конкуренції виходить за межі аналізу ринку і не спрямоване на вирішення проблеми ринкової рівноваги. Теорія ефективної конкуренції пояснює загальні причини циклічного розвитку, але не торкається внутрішніх закономірностей функціонування ринкового механізму.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Багатозначні дієслова приклади.
Ви зараз читаєте: Як впливає, за Й. Шумпетером, ефективна конкуренція на економічну рівновагу?