Як з’явилася держава

Частина перша

ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ

§ 1. Історичний аспект виникнення держави

3. Як з’явилася держава.

Поступово з розвитком суспільства стосунки між людьми дедалі більше ускладнювалися. Від людського стада племена людей перейшли до сусідської громади. Керувати таким колективом по-старому було вже неможливо, бо тепер разом чи поруч жили не тільки члени однієї родини, як за часів первісного суспільства, а й багато інших людей, іноді навіть не знайомих між собою. Не завжди впли­вав авторитет, не всі знали традиції, звичні для

одного племені. Отже, виникла потреба виробити певні норми поведінки, правила, обов’язкові для всіх, механізми, за допомогою яких можна було б здійснювати керівництво людською спільнотою. Проте окремі члени колективу не хотіли підкорятися цим правилам, не визнавали їх. Як діяти в такому випадку? Можна було вигнати порушника, а можна було спробувати примусити його виконувати загальновизнані норми. Так люди починають застосовувати примус і насильство для того, щоб забезпечити дотримання правил поведінки кожним, хто жив у колективі.

Вивчаючи який період історії, ви вперше ознайомилися з поняттям “держава”?

Для

регулювання відносин між людьми в суспільстві загалом, зокрема в економіці, іноді для підтримання нерівності між ними виникає держава.

Учені й нині сперечаються щодо причин виникнення держави. Частина з них уважає, що внаслідок розвитку суспільства, підви­щення продуктивності праці й появи надлишків продуктів серед людей з’явилася нерівність. Виникли неоднакові, часом протилеж­ні інтереси різних груп людей. Влада була потрібна рабовласникам, щоб тримати в покорі рабів, а феодалам – селян. Щоб утримати владу у своїх руках, не вистачало власних сил та авторитету. Необ­хідний був певний апарат, що допомагав би керувати суспільством, примушувати в разі потреби до покори. Це – теорія соціально-економічного розвитку.

Існують й інші думки. Уважають, що держава з’явилася ще тоді, коли люди жили родинами й ними керував батько-патріарх. Сім’я зростала, і патріарх поступово ставав главою держави, сімейна вла­да перетворювалася на державну. Цю теорію називають патріар­хальною. Дехто з учених XVIII ст. пояснював появу держави досяг­ненням на певному етапі угоди між людьми про розподіл функцій у суспільстві, коли одні будуть управляти, а інші – підкорятися. Це договірна теорія походження держави. З підкорення одного народу іншим виводять появу держави прихильники теорії насильства – адже переможцям потрібно було утримувати в покорі переможених. Ті, хто підтримує теологічну теорію, уважають, що джерелом дер­жавної влади, як і всього сущого на Землі, є воля вищої сили – Бога. У другій половині XX ст. досить значного поширення набула космічна (інопланетна) теорія, прихильники якої вважають, що державу на нашій планеті започаткували інопланетяни, котрі від­відували Землю в минулому. Кожна з них має своїх прихильників і супротивників докази “за” і “проти”.

Як зявилася держава


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Схема колообігу фосфору.
Ви зараз читаєте: Як з’явилася держава