Які принципи класичної політекономії розвиваються у працях І. Вернадського?


Історія економічних вчень

ЕКОНОМІЧНА ДУМКА УКРАЇНИ (ХІХ-ХХ ст.)

Які принципи класичної політекономії розвиваються у працях І. Вернадського?

Прихильником принципів класичної політичної економії був також професор Київського університету Іван Вернадський (1821 -1884). У своїх наукових працях Вернадський проповідував доктрину економічного лібералізму на основі відомого принципу laissez faire, тобто вільної конкуренції і вільного підприємництва. Він вважав, що економічний протекціонізм, будь-яке втручання держави у приватну ініціативу суперечить

об’єктивній дії економічних законів.

У працях “Предмет політичної економії”, “Курс політичної економії”, “Нариси політичної економії” та інших український вчений розкривав предмет економічної теорії, сутність і механізм дії об’єктивних економічних законів, роль праці у створенні суспільного багатства та зміну її форм. На думку Вернадського, завдання політичної економії полягає у дослідженні природи і механізму дії економічних законів, які він трактував як природні, універсальні, вічні та незмінні; вони не підвладні сваволі влади і, як писав вчений, “виявляються у всій своїй

силі скрізь, де існують праця і обмін”. Однак об’єктивну дію економічних законів він пов’язував виключно з товарним виробництвом, а до ринкове господарство взагалі не вважав об’єктом дослідження економічної науки. За його переконанням, політична економія не є наукою про матеріальне багатство взагалі, вона досліджує лише одну його сторону – цінність речей, яка виявляється тільки в обміні й відбиває ставлення покупців до речей.

Єдиним фактором вартості, джерелом багатства і доходів Вернадський визнавав працю. Через працю, підкреслював він, визначаються відносини людини до речового багатства і людини до людини. У питанні про продуктивну і непродуктивну працю вчений стояв на позиціях Ж. Б. Сея, тобто продуктивними вважав усі види праці, у тому числі у сфері нематеріального виробництва. Він розрізняв корисність, яку називав “придатністю”, мінову вартість і вартість товару.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Продовольча розкладка.
Ви зараз читаєте: Які принципи класичної політекономії розвиваються у працях І. Вернадського?