Якими є погляди Л. Мізеса щодо теорії економічної рівноваги?


Історія економічних вчень

НЕОЛІБЕРАЛІЗМ

Якими є погляди Л. Мізеса щодо теорії економічної рівноваги?

У праці “Соціалізм” (1922 р.) Мізес стверджував, що економічна рівновага неможлива за умов централізованого ціноутворення, властивого плановій (соціалістичній) економіці. Тільки за умов об’єктивної взаємодії попиту, пропозиції і цін на основі вільної конкуренції може скластись рівновага в економіці. Лише вільна ринкова ціна дає можливість здійснювати вибір ефективних комбінацій економічних ресурсів. Тому централізована

економіка за умов фіксованих цін управляється сваволею чиновників, котрі не мають у своєму розпорядженні інструментів ефективного планування. Система планової державної економіки – це “запланований хаос”, тому соціалістична економіка без системи еластичних цін ніколи не зможе досягти раціонального використання ресурсів. Вільні ціни відіграють ключову роль в ефективному функціонуванні ринкової економіки, однак для цього вони повинні коригуватись попитом, а не інфляцією. Звідси значний інтерес Мізеса до проблем інфляції, що в американський період його життя виявилось у зближенні позиції вченого з позицією школи сучасного монетаризму.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Види підметів і присудків.
Ви зараз читаєте: Якими є погляди Л. Мізеса щодо теорії економічної рівноваги?