Якісні реакції на органічні сполуки


ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

ДОДАТКИ

Додаток 10. Якісні реакції на органічні сполуки

Речовина

Реактив

Рівняння реакцій

Спостереження

Ненасичені

Вуглеводні:

А) бромна вода (Вr2)

Якісні реакції на органічні сполуки

Знебарвлення бромної води

– алкени

– алкіни

– алкадієни

Б) КМnO4 (розчин)

Якісні реакції на органічні сполуки

Знебарвлення фіолетового розчину

калій перманганату і поява бурого МnO2

– алкіни будови R-OCH

Водно-аміачні розчини оксидів чи солей Сu(І) абоAg(I)

Якісні реакції на органічні сполуки

З’являється темно-червоний осад купрум(І) ацетиленіду

Арени:

– бензен

Нітратна кислота HNO3 за наявності H2SO4

Якісні реакції на органічні сполуки

Після додавання води до реакційної суміші утворюється масляниста рідина із запахом гіркого мигдалю

– толуен

А) водний розчин калій перманганату КМnO4

Якісні реакції на органічні сполуки

Швидке знебарвлення фіолетового розчину

калій перманганату і поява бурого МnO2

Б) хромова суміш К2Сr2O7з H2SO4(конц.)

Якісні реакції на органічні сполуки

Утворення безбарвної оліїстої рідини із запахом гіркого мигдалю

Галогенопохідні алканів

А) проба Бейльштейна

Прожарений у полум’ї мідний дріт уносять у розчин сполуки, а потім – у полум’я:

Якісні реакції на органічні сполуки

Полум’я забарвлюється в зелений колір

Б) метод Степанова

Якісні реакції на органічні сполуки

З’являється осад аргентум галогеніду: AgCl – білий, AgBr – жовтуватий, Agl – жовтий

Насичені одноатомніспирти:

– первинні та вторинні

А) хром(VІ) оксид (сульфатно-кисле середовище)

Якісні реакції на органічні сполуки

Жовтогарячий розчин швидко стає голубувато-зеленим і мутнішає

Б) хромова суміш К2Сr2O7з H2SO4(конц.)

Якісні реакції на органічні сполуки

Зміна оранжево-червоного забарвлення реакційної суміші (колір іонів Сr2O72-) на зелене (йони Сr3+)

В) реактив Лукаса – суміш НСl (конц.) із цинкхлоридом

Пробу Лукаса використовують для визначення будови спирту, а саме – приналежності його до первинних, вторинних чи третинних спиртів:

Якісні реакції на органічні сполуки

Із третинними спиртами спостерігають швидке помутніння розчину, із вторинними – через 4-5 хв.; первинні спирти за нормальних умов не реагують

– етанол та спирти із загальною формулою

Якісні реакції на органічні сполуки

Лужний розчин йоду

Якісні реакції на органічні сполуки

З’являються світло-жовті кристали йодоформу СНІ3, який має характерний запах

Багатоатомні спирти

Свіжо-приготованийрозчин Сu(ОН)2

Якісні реакції на органічні сполуки

Утворення комплексної солі купрум(ІІ) гліцерату яскраво-синього кольору

Феноли

А) дисоціація у водному розчині

Якісні реакції на органічні сполуки

Зміна кольору індикатора (лакмус, метиловий оранжевий)

Б) бромна вода (Вr2)

Якісні реакції на органічні сполуки

Утворення білого осаду трибромофенолу

В) ферум(ІІІ) хлорид(FeCl3)

Якісні реакції на органічні сполуки

Утворення комплексного ферум(ІІІ) феноляту фіолетового кольору

Альдегіди

А) реактив Толленса

Реакція “срібного дзеркала”:

Якісні реакції на органічні сполуки

Утворення металевого срібла на стінках посудини

Б) купрум(ІІ) гідроксид

Якісні реакції на органічні сполуки

Випадає червоний осад купрум(І) оксиду

Кетони (ацетон)

Лужний розчин йоду

Йодоформна проба:

Якісні реакції на органічні сполуки

Утворюються світло-жовті кристали йодоформу СНІ3

Насичені карбоновікислоти

А) дисоціація

Якісні реакції на органічні сполуки

Зміна кольору індикатора (лакмус, метилоранж)

Б) NaHCOj

Якісні реакції на органічні сполуки

Виділення газу

В) послідовна дія розчинів лугу та AgNO3

Якісні реакції на органічні сполуки

Утворення білого важкорозчинного осаду (розчинний у воді лише аргентум ацетат)

– мурашина кислота

Реактив Толленса

Якісні реакції на органічні сполуки

Утворення металічного срібла на стінках посудини

– щавелева кислота та її солі (оксалати)

Кальцій хлорид

Якісні реакції на органічні сполуки

Утворення важкорозчинного у воді кальцій оксалату

Глюкоза

А) аміачний розчин Ag2O

Якісні реакції на органічні сполуки

Утворення металічного срібла на стінках посудини (реакція “срібного дзеркала”)

Б) купрум(ІІ) гідроксид

Якісні реакції на органічні сполуки

З’являється червоний осад купрум(І) оксиду

Крохмаль

Йод (спиртовий розчин)

Утворення комплексної сполуки

Поява синього забарвлення

Аміни:

– первинні

– вторинні

Нітритна кислота

Якісні реакції на органічні сполуки

Утворення нітросполук жовтого кольору з характерним запахом

Анілін

Бромна вода (Вr2)

Якісні реакції на органічні сполуки

Утворення білого осаду

Амінокислоти

Купрум(ІІ) гідроксид

Якісні реакції на органічні сполуки

Утворення фіолетового комплексу солі Сu2+

Сечовина

Розкладання водою

Якісні реакції на органічні сполуки

Виділення газу (запах аміаку)

Білки

А) купрум(II) сульфат у лужному середовищі

Біуретова реакція

Утворення фіолетового комплексу солі Сu2+

Б) нітратна кислота (конц.)

Ксантопротеїнова реакція

Утворення нітросполук жовтого кольору


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Життєвість екологія.
Ви зараз читаєте: Якісні реакції на органічні сполуки