Якого значення у Дж. С. Мілля набуває роль капіталу для суспільного відтворення?

Історія економічних вчень

ЕВОЛЮЦІЯ КЛАСИЧНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX ст. ЗАВЕРШЕННЯ КЛАСИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ

Якого значення у Дж. С. Мілля набуває роль капіталу для суспільного відтворення?

Окрім праці та природних ресурсів, третім фактором виробництва Мілль вважає капітал, який називає раніше нагромадженим матеріалізованим продуктом праці. Капітал, за Міллем, авансується на придбання засобів виробництва та робочої сили.

Важливу роль капіталу для суспільного відтворення Мілль доводить у підрозділі “Основні

закони, що стосуються капіталу”. З цього приводу він формулює кілька теорем.

Перша теорема Мілля декларує: не інвестований капітал стримує розвиток, а додатково залучений сприяє створенню додаткових робочих місць, тобто забезпечує додаткову робочу силу заробітною платою.

Друга його теорема полягає в тому, що капітал формується за рахунок заощаджень: вони перетворюються на капітал у процесі виробничого споживання.

Третя теорема: відкладене майбутнє споживання забезпечується продуктивним виробничим споживанням і відбуватиметься на розширеній основі лише завдяки виробничому споживанню.

Четверта

теорема стверджує, що капітал – це засоби, витрачені на організацію й підтримання продуктивності праці. Попит на товари визначає, “в якій конкретній галузі виробництва буде використано працю та капітал, … попит на працю відображається у вигляді заробітних плат, що передують виробництву…”.

Отже, Мілль розглядає капітал як основну умову виробництва, що передує йому, і формування капіталу узалежнює від заощаджень. Він також вважає, що попит на товари надає рух капіталам, тому капітал є основою врівноважування попиту і пропозиції; його обсяги скорочуються, коли зникає необхідність у товарах цього виду, і зростають, коли попит на товари спадає.

Він розрізняє основний та оборотний капітал і вважає, що їх раціональне поєднання визначається рівнем розвитку виробництва. Однак робоча сила зазнаватиме незручностей за зростання основного капіталу, бо у процесі механізації праці вивільнятиметься зі сфери виробництва.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Як реагують на сезонні зміни рослини.
Ви зараз читаєте: Якого значення у Дж. С. Мілля набуває роль капіталу для суспільного відтворення?