Явище ізомерії. Структурна ізомерія, номенклатура насичених вуглеводнів

УРОК 2

Тема. Явище ізомерії. Структурна ізомерія, номенклатура насичених вуглеводнів

Цілі: з’ясувати суть понять “ізомерія”, “ізомери”, “структурна ізомерія”, причини багатоманітності органічних речовин, правила міжнародної номенклатури; навчитися складати формули ізомерів парафінів, давати їм назви за міжнародною номенклатурою, виготовляти куле-стрижневі моделі ізомерів парафінів.

Обладнання: ПМК “Органічна хімія. 10-11 класи”, ПСХЕ, набори для виготовлення куле-стрижневих моделей.

Тип уроку: ВНМ(О).

Форми

проведення: “Мозковий штурм”, складання узагальнюючої схеми, робота в групах, лекція, творча лабораторія.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Оголошення теми й мети уроку

III. Актуалізація опорних знань

На початку уроку необхідно актуалізувати знання про основні класи вуглеводнів.

Метод “Мозковий штурм”

– Вуглеводні з одним подвійним зв’язком називаються…

– Вуглеводні з одним потрійним зв’язком називаються…

– Вуглеводні з одинарними зв’язками називаються…

– Загальна формула алканів…

– Загальна формула алкінів…

Загальна формула алкенів…

– Речовина складу С2Н6 називається…

– Речовина складу С2Н2 називається…

– Речовина складу С5Н12 називається…

– Формула пентіну…

– Формула бутену…

– Формула гексану…

Пропонуємо учням скласти структурні формули останніх трьох речовин.

На основі повтореного складаємо узагальнюючу схему:

Алкани

Алкени

Алкіни

Загальна формула

CnH2n+2

CnH2n

CnH2n-2

Суфікс

-ан

-ен

-ін

Хімічні зв’язки

Одинарні

Явище ізомерії. Структурна ізомерія, номенклатура насичених вуглеводнів

Один подвійний

Явище ізомерії. Структурна ізомерія, номенклатура насичених вуглеводнів

Один потрійний

Явище ізомерії. Структурна ізомерія, номенклатура насичених вуглеводнів

IV. Мотивація навчальної діяльності

Проблемне питання. У чому причини багатоманітності органічних речовин?

Чи може одній формулі відповідати декілька речовин з різною будовою?

V. Вивчення нового матеріалу

Лекція вчителя з елементами бесіди.

На дошці записані основні поняття теми:

– Теорія хімічної будови органічних речовин.

– Ізомери.

– Ізомерія.

– Структурна ізомерія.

– Міжнародна номенклатура.

– Радикал.

1. Нагадуємо учням про існування двох різних речовин з формулою С4Н10.

Пропонуємо записати їх структурні формули на дошці й у зошитах. Звертаємо увагу на те, що четвертий атом Карбону приєднаний не з краю, а всередині молекули, так щоб утворилася принципово нова будова молекули.

Явище ізомерії. Структурна ізомерія, номенклатура насичених вуглеводнів

2. Далі пропонуємо учням об’єднатися в групи по чотири особи та спробувати записати ізомери пентану.

Явище ізомерії. Структурна ізомерія, номенклатура насичених вуглеводнів

3. Пропонуємо учням скласти куле-стрижневі моделі цих речовин. Це надасть дітям змогу зрозуміти порядок побудови молекул ізомерів.

4. Перевіряємо роботу груп. Якщо треба, пояснюємо принципи складання ізомерів:

1) спочатку будуємо каркас (скелет) молекули;

2) скорочуємо ланцюг спочатку на один атом Карбону і кріпимо цей атом усередину молекули;

3) додаємо атоми Гідрогену згідно з валентністю Карбону(ІV);

4) пояснюємо, що якщо атоми Карбону об’єднані в ланцюг без відгалужень, то такі вуглеводні називаються нерозгалужені, а якщо атоми Карбону відходять угору, вниз від основного ланцюжка, тобто розгалужуються, то такі вуглеводні називають розгалуженими.

5. Уводимо поняття:

– “ізомерія” – явище існування речовин з однаковою молекулярною формулою, але різним порядком з’єднання атомів у молекулі, а тому й різними властивостями;

– “структурна ізомерія” – вид ізомерії, пов’язаний зі зміною будови карбонового ланцюга;

– “ізомери” – речовини, які мають однакову молекулярну формулу, але різний порядок з’єднання атомів у молекулі, а тому й різні властивості.

6. Даємо поняття про номенклатуру органічних речовин. Пояснюємо.

Кожна речовина має дві назви – тривіальну (ужиткову) та міжнародну (систематичну). Систематичну номенклатуру запропонувала Міжнародна спілка теоретичної та прикладної хімії – ІЮПАК. Правила номенклатури насичених вуглеводнів – алканів (парафінів) – такі:

1) У молекулі вибирають найдовший ланцюг і починають нумерувати його з того боку, де ближче стоїть радикал-замісник. Радикал – це хімічно активна частинка, яка утворюється з молекули насиченого вуглеводню, коли він відщеплює один атом Гідрогену. Наприклад: метан СН4 утворює радикал СН3- – метил, етан С2Н6 утворює радікал С2Н5- – етил, і т. д.

2) Цифрою вказують положення радикала-замісника в ланцюжку. Наприклад, 2-метил означає, що від другого атома Карбону відходить радикал метил СН3-. А якщо однакових радикалів декілька, то цифрою вказують кожний з них (2,3,4-), але перед назвою радикала ставлять префікс – ди-, три-, тетра – і т. д. Наприклад: 2,3,4-триметил – (три радикали СН3-, які відходять від 2, 3 і 4 атома Карбону в основному ланцюзі), 2,3,5,7-тетра (чотири). Отже, префікс, указує скільки однакових радикалів містить молекула.

3) Якщо радикали стоять біля одного й того самого атома Карбону, то цифру вказують двічі. Наприклад, 2,2-диметил, 2,3,3-триметил і т. д.

4) Якщо радикали різні, то називати їх починають за алфавіту: спочатку етил, метил, пропіл тощо.

5) Остаточну назву речовині дають за кількістю атомів Карбону в нумерованому ланцюзі, не забуваючи, що всі алка – ни мають суфікс – ан.

Розглянемо ці правила на ізомерах пентану.

А) СН3-СН2-СН2-СН2-СН3

Н-пентан (н – нормальний, нерозгалужений)

Явище ізомерії. Структурна ізомерія, номенклатура насичених вуглеводнів

VI. Усвідомлення та закріплення знань

“Творча лабораторія”

Учні продовжують роботу в групах і вчаться називати парафіни.

1) Спробуємо назвати речовину.

Явище ізомерії. Структурна ізомерія, номенклатура насичених вуглеводнів

Знайдемо та пронумеруємо найдовший ланцюг з того боку, де ближче радикал. А у нас два радикали на однаковій відстані від обох боків, тому вибираємо той, що простіше, тобто метил, і нумеруємо з його боку, але називати починаємо за алфавітом з радикала етилу. Отже, отримуємо назву:

5-етил-3-метилгептан.

2) Назвіть речовини:

Явище ізомерії. Структурна ізомерія, номенклатура насичених вуглеводнів

3) Складіть структурну формулу речовин з назвою:

А) 4-етил-3,3-диметилгептан;

Б) 3-етил-2,3,5-триметилнонан.

VII. Підбиття підсумків уроку

VIII. Домашнє завдання


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Кількісні збірні числівники.
Ви зараз читаєте: Явище ізомерії. Структурна ізомерія, номенклатура насичених вуглеводнів