Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ)


Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) – контрольно-імплементаційний орган Європейської конвенції про права та основні свободи людини (ЄКПЛ), уповноважений розглядати спори про порушення державами – учасницями ЄКПЛ їх конвенційних зобов’язань. За Другим Протоколом до ЄКПЛ (1963) уповноважений також давати, на запит Комітету Міністрів Ради Європи, консультативні висновки щодо інтерпретації положень ЄКПЛ та Протоколів до неї. ЄСПЛ розглядає спір за умови, що юрисдикція суду визнана державою чи державами, які беруть участь у спорі, і цей

спір було передано до нього такою державою чи державами або Європейською комісією з прав людини (ЄК) після того, як остання визнала неможливість “дружнього владнання” спору. Спір приймається ЄСПЛ до розгляду протягом шести місяців від дати передачі доповіді ЄК про результати розгляду спору Комітету Міністрів Ради Європи. Рішення ЄСПЛ є обов’язковими для держав – учасниць спору, нагляд за його виконанням здійснює Комітет Міністрів. Число суддів ЄСПЛ дорівнює кількості держав – членів Ради Європи. Судді обираються на дев’ять років Парламентською Асамблеєю Ради Європи із списку кандидатів, до якого
кожен учасник Ради Європи вносить по три кандидатури. Члени ЄСПЛ діють як незалежні судді. Після набрання чинності Одинадцятим Протоколом, відкритим для підписання у 1994 p., контрольний механізм ЄКПЛ буде реформовано шляхом скасування інституту Європейської комісії з прав людини і запровадження єдиного постійно діючого Європейського суду з прав людини з автоматичним правом індивідуальної петиції, здійснення якого не залежатиме від спеціального визнання цього права державою – учасницею. Судді обиратимуться на шість років. Справи розглядатимуться комітетами, палатами і Великою Палатою ЄСПЛ. Комітет, що засідатиме за участю спеціально призначеного у справі судді – доповідача, буде уповноважений лише одноголосно визнати петицію неприйнятною або вилучити її із списку справ, що розглядатимуться ЄСПЛ. Палата вирішуватиме питання про прийняття петиції до розгляду, а також розглядатиме справу по суті у разі, якщо комітет одноголосно не ухвалив зазначеного рішення. Велика Палата розглядатиме справу по суті у виняткових випадках і в порядку перегляду за вимогою сторін, якщо справа торкатиметься серйозних питань тлумачення чи застосування ЄКПЛ або підніматиме проблему загального значення, а також розглядатиме запити про надання консультативних висновків щодо тлумачення ЄКПЛ і Протоколів до неї. Місцезнаходження ЄСПЛ – м. Страсбург, Франція.1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Види витинанок та технології їх виготовлення.
Ви зараз читаєте: Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ)