ЮНКТАД

ЮНКТАД (Конференція ООН з торгівлі і розвитку) – орган Генеральної Асамблеї ООН, метою діяльності якого є сприяння розвитку міжнародної торгівлі, вдосконалення міжнародних економічних відносин. Ця мета конкретизується у виконанні таких трьох основних завдань: 1) забезпечення рівноправного, взаємовигідного, всебічного співробітництва між країнами, а на цій основі – стабільного миру; 2) вироблення рекомендацій, принципів, організаційно-правових умов і механізмів функціонування та розвитку міжнародних економічних відносин; 3) участь у координації діяльності інших установ системи ООН у сфері економічного розвитку, налагодженні господарських зв’язків і стимулюванні міжнародної торгівлі. ЮНКТАД розглядає проблеми торгівлі сировиною, готовими виробами і напівфабрикатами, послугами (морського транспорту, страхування та ін.), фінансування і кредитування зовнішньої торгівлі, діяльність ТНК, участь слабо-розвинених країн у міжнародному поділі праці.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 4,00 out of 5)


Різновиди омонімів.
Ви зараз читаєте: ЮНКТАД