Юридична наука

Юридична наука – система знань про об’єктивні закономірності розвитку держави і права, їх місце і роль у суспільному житті. Належить до сфери суспільних наук. Головне призначення Ю. н.- бути науковим орієнтиром для практики державно-правового будівництва на основі пізнання й усвідомлення відповідних суспільних процесів і явищ. Ю. н. вивчає різні сторони й аспекти виникнення, функціонування та розвитку держави і права. Залежно від цього розрізняють загальнотеоретичні (теорія держави і права), галузеві (державне право, цивільне право, адміністративне

право, кримінальне право тощо) та міжгалузеві (комплексні) (господарське право, екологічне право та ін.) Ю. н. Всі вони тісно взаємопов’язані і становлять єдину Ю. н. Чинна в Україні система Ю. н. грунтується на відповідній організаційній основі. Тут виділяються кілька структур, де ведуться державно-правові дослідження. Перша з них – Національна Академія наук України. Головною юридичною науково-дослідною установою в Академії є Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Крім того, правові дослідження провадяться в Інституті економіко – правових досліджень НАН України (м. Донецьк),
в Центрі дослідження проблем підприємництва і менеджменту НАН України.(м. Київ) та деяких інших установах Академії. Друга структура – вищі юридичні навчальні заклади, підпорядковані вищим органам державної влади і управління та Міністерству освіти України. Це, зокрема, Інститут законодавства Верховної Ради України, Українська Академія державного управління при Президентові України, Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, юридичні факультети Київського та Львівського університетів, Український інститут міжнародних відносин при Київському національному університеті ім. Т. Г. Шевченка, Юридичний інститут Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова та ін. Третю структуру становлять відомчі науково-дослідні установи і навчальні заклади. До них, зокрема, належать Українська академія внутрішніх справ, Інститут підготовки кадрів Служби безпеки України, Київський, Харківський та інші науково-дослідні інститути судових експертиз, Центр правової реформи і законопроектних робіт при Міністерстві юстиції України тощо. Четвертою є структура Академії правових наук України – самоврядної організації, що має інтегрувати академічну, вузівську та галузеву правову науку з метою вироблення єдиних підходів у цій галузі. Правознавчими дослідженнями в Україні нині зайнято близько тисячі осіб (наукових працівників і викладачів), серед яких більш як 130 докторів і 600 кандидатів юридичних наук. Щороку вони публікують наукові монографії з юридичної тематики, видають підручники, довідники тощо. Правознавці беруть участь у законопроектних роботах, вносять пропозиції і рекомендації, спрямовані на розбудову української державності і вдосконалення правового регулювання суспільних відносин. Див. також Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, Українська академія внутрішніх справ. Академія правових наук України.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Як зимують тварини.
Ви зараз читаєте: Юридична наука