З ім’ям Д. Рікардо пов’язують створення теорії ренти. Як обгрунтовує він процес утворення ренти? – визначити закони, що управляють розподілом продукту між основними класами. Як вирішував Рікардо це завдання?

Історія економічних вчень

КЛАСИЧНА ШКОЛА ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ

З ім’ям Д. Рікардо пов’язують створення теорії ренти. Як обгрунтовує він процес утворення ренти?

Рікардо показав несправедливість тверджень фізіократів, начебто рента (чистий продукт) є даром природи. Він звернув увагу й на неточність у трактуванні А. Сміта, який припускав, що частина доходу, отриманого в землеробстві, зобов’язана походженням силам природи. Природа, доводить Рікардо, не бере участі у створенні ренти і не визначає рівняцін. Джерелом ренти є не

родючість землі, а праця працівників, зайнятих у сільському господарстві.

Вартість хліба й іншої сільськогосподарської продукції визначається витратами праці на відносно гірших ділянках землі. Це регулююча ціна. За нею продається продукція (однакової якості), одержувана й на інших, середніх і кращих, землях. На землях більш родючих утвориться надлишок продукції, що і стає джерелом рентного доходу власників землі.

З імям Д. Рікардо повязують створення теорії ренти. Як обгрунтовує він процес утворення ренти?   визначити закони, що управляють розподілом продукту між основними класами. Як вирішував Рікардо це завдання?

Земельні ділянки мають неоднакову продуктивність. Тому витрати на виробництво центнера зерна також неоднакові: найвищі – на гірших ділянках. Оскільки зерно продається

на ринку за єдиною ціною, то власники кращих і середніх ділянок одержують додатковий дохід (ренту) у вигляді різниці між ціною і витратами.

Власники гірших ділянок ренти не одержують. Тут ціна збігається з витратами.

Отже, передумови утворення ренти:

– обмеженість землі за збереження попиту на сільськогосподарські продукти;

– ціна на хліб не може зменшитися нижче рівня витрат на гірших землях;

– ренту одержують власники кращих ділянок землі.

Земельна рента – плата за фактор виробництва (це, свого роду, незароблений дохід). За відсутності земельних власників ренту одержує фермер.

Рента створюється не в результаті “щедрості” природи, а в результаті її “бідності”, нестачі багатих і родючих ділянок землі. Потреби в сільськогосподарських продуктах зростають (що пов’язано зі збільшенням чисельності населення), і в сільськогосподарський обіг залучають усе нові й нові землі. Ціна продуктів, вироблених на цих землях, неминуче підвищується, у підсумку зростає рента.

Механізм утворення і присвоєння ренти пов’язаний з тим, що земля є власністю її власників. “Ціна хліба анітрошки не знизилася б, навіть якби землевласники відмовилися від усієї своєї ренти”. У цьому разі рента дісталася б фермерам, а витрати на виробництво хліба і ціна хліба збереглися б на колишньому рівні.

Теорія ренти Рікардо мала (особливо для того часу) практичне значення. Обгрунтовані ним положення були спрямовані проти встановлення високих мит на хліб. Згодом ця категорія зазнала певної трансформації і стала розглядатися у більш широкому плані як додатковий дохід, утворений не тільки в сільськогосподарському виробництві.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 5,00 out of 5)


Рідину називають незмочуючою якщо.
Ви зараз читаєте: З ім’ям Д. Рікардо пов’язують створення теорії ренти. Як обгрунтовує він процес утворення ренти? – визначити закони, що управляють розподілом продукту між основними класами. Як вирішував Рікардо це завдання?