З’ЄДНАННЯ ДЕТАЛЕЙ ЗАКЛЕПКАМИ


Розділ 2. Технологія виготовлення виробів із тонколистового металу та дроту

Тема 2.3. Способи з’єднання деталей з тонколистового металу

§11. З’ЄДНАННЯ ДЕТАЛЕЙ ЗАКЛЕПКАМИ

1. Для чого з’єднують деталі?

2. Які способи з’єднання деталей тобі відомі?

3. Яких правил безпеки потрібно дотримуватися під час з’єднання деталей з тонколистового металу?

Великого поширення при будуванні літаків, морських суден, телевізійних веж, мостів, інших виробів набуло їх конструювання за допомогою заклепок (мал. 114).

З’єднання

деталей машини чи споруди, здійснене за допомогою групи заклепок, називається заклепковим. Такі з’єднання довговічні, міцні й надійні. Найвідомішими спорудами, створеними з використанням заклепкового з’єднання, є Ейфелева вежа в Парижі, Шуховська вежа в Москві, Дарницький міст у Києві, міст Харборд-Брідж у затоці Сіднея (мал. 115).

ЗЄДНАННЯ ДЕТАЛЕЙ ЗАКЛЕПКАМИ

Мал. 114. Застосування заклепкових з’єднань

ЗЄДНАННЯ ДЕТАЛЕЙ ЗАКЛЕПКАМИ

Мал. 115. Споруди, створені з використанням заклепкового з’єднання: а – Ейфелева вежа в Парижі; б – Шуховська вежа в Москві; в – Дарницький міст у Києві; г – міст

Харборд-Брідж у затоці Сіднея

ЗЄДНАННЯ ДЕТАЛЕЙ ЗАКЛЕПКАМИ

Мал. 116. Види заклепок

ЗЄДНАННЯ ДЕТАЛЕЙ ЗАКЛЕПКАМИ

Мал.117. Будова заклепки

Заклепка – деталь, яка має вигляд суцільного або пустотілого стрижня круглого поперечного перерізу (мал. 116).

Заклепка має головку, яка слугує упором на одній із з’єднуваних деталей і називається закладною (мал. 117).

Друга головка, що утворюється в процесі клепання на протилежному кінці стрижня, називається замикаючою (мал. 118).

Стандартами передбачено такі типи заклепок загального призначення із суцільним стрижнем: з напівкруглою головкою, з потайною головкою, з напівпотайною головкою, з плоскою головкою (мал. 119).

ЗЄДНАННЯ ДЕТАЛЕЙ ЗАКЛЕПКАМИ

Мал. 118. Прийом утворення замикаючої головки: ф – загальний вигляд; б – схема

ЗЄДНАННЯ ДЕТАЛЕЙ ЗАКЛЕПКАМИ

Мал. 119. Типи головок заклепок: а – напівкругла; б – потайна; в – конічна; г – циліндрична

ЗЄДНАННЯ ДЕТАЛЕЙ ЗАКЛЕПКАМИ

Мал. 120. Трубчасті заклепки: а – загальний вигляд; б – вироби із застосуванням трубчастих заклепок

Заклепки виготовляють зі сталі, алюмінію, латуні, міді та інших матеріалів, які мають достатню пластичність для забезпечення формування замикаючих головок.

Крім зазначених заклепок загального призначення із суцільним стрижнем, у машинобудуванні, приладобудуванні, машинах і виробах легкої промисловості застосовують трубчасті заклепки, або пістони. Виготовляють їх із тонкостінних трубок зі сталі, міді, латуні та інших металів (мал.120, а). Щоб уникнути хімічної корозії, у з’єднаннях застосовують заклепки з матеріалу з’єднуваних деталей.

Застосовують такі заклепки для слабконавантажених або нещільних з’єднань деталей (мал. 120, б).

Процес утворення замикаючої головки називається клепкою. При застосуванні сталевих заклепок діаметром до 10 мм і заклепок з кольорових металів клепання виконують холодним способом, а при застосуванні заклепок більшого діаметра – гарячим. Для цього кінець заклепки нагрівають до 1000… 1100 °С.

Найбільш поширеним видом з’єднання деталей машин і механізмів є з’єднання заклепками з напівкруглою, потайною, напівпотайною та плоскою закладною головкою і діаметром стрижня від 1 до 36 мм.

Клепання виконують ручним та механізованим способом. В обох випадках розміри заклепок залежать від товщини з’єднуваних деталей. Діаметр заклепки повинен дорівнювати подвійній товщині тоншої деталі. Довжина стрижня заклепки дорівнює сумі товщини з’єднуваних деталей і довжини виступаючої частини (вона становить 1,25… 1,5 діаметра заклепки), з якої утворюють замикаючу головку (мал. 121).

З’єднання деталей заклепками із суцільним стрижнем ручним способом складається з кількох технологічних операцій. Спочатку розмічають і накернюють отвори в з’єднуваних деталях (мал. 122).

Потім свердлять отвори на свердлильному верстаті. Діаметр отвору має бути на 0,1…0,3 мм більшим за діаметр стрижня заклепки. Бажано свердлити одразу дві заготовки, затискуючи їх у ручних лещатах або за допомогою струбцини (мал. 123, а).

Після свердління заклепку вставляють в отвір заставною головкою донизу (мал. 123, б).

ЗЄДНАННЯ ДЕТАЛЕЙ ЗАКЛЕПКАМИ

Мал. 121. Схема елементів заклепкового з’єднання

ЗЄДНАННЯ ДЕТАЛЕЙ ЗАКЛЕПКАМИ

Мал. 122. Намічання отвору

ЗЄДНАННЯ ДЕТАЛЕЙ ЗАКЛЕПКАМИ

Мал. 123. З’єднання деталей заклепками: а – свердління отвору; б – прийом вставляння заклепки

ЗЄДНАННЯ ДЕТАЛЕЙ ЗАКЛЕПКАМИ

Мал. 124. Прийоми виконання заклепкового з’єднання: а-ущільнення з’єднуваних деталей: б, в – формування замикаючої головки; г – обтискування (формування) замикаючої головки

ЗЄДНАННЯ ДЕТАЛЕЙ ЗАКЛЕПКАМИ

Мал. 125. Схема промислового клепання

Далі за допомогою спеціальних інструментів – натягача та підтримки – осаджують і ущільнюють місце з’єднання деталей (мал. 124, а). Форма отвору в підтримці повинна точно відповідати формі закладної головки, а діаметр отвору натяжки має бути на 1…1,5 мм більшим за діаметр заклепки. Потім з виступаючого кінця заклепки коловими ударами молотка формується замикаюча головка (мал. 124, б). При цьому, розклепуючи замикаючу головку, надають їй овальної форми (мал. 124, в). Щоб надати розклепаній замикаючій головці правильної сферичної форми, а також зробити її поверхню гладенькою, застосовують обтискач (мал. 124, г).

У промисловому виробництві заклепкові з’єднання виконують механізованим способом (мал. 125).

Для виконання таких технологічних операцій застосовують спеціальні клепальні інструменти (мал. 126).

З’єднання деталей, які не підлягають великим навантаженням, виконують витяжними заклепками. Залежно від виду конструкційних матеріалів, які підлягають з’єднанню, використовують різні типи витяжних заклепок (мал. 127). їх монтаж здійснюють спеціальним інструментом, який називається заклепочником (мал. 126, в; 128).

ЗЄДНАННЯ ДЕТАЛЕЙ ЗАКЛЕПКАМИ

Мал. 126. Інструменти для клепання: а – пневматичний клепальний молоток; б – електромеханічна клепальна машина; в – ручний заклепочник

ЗЄДНАННЯ ДЕТАЛЕЙ ЗАКЛЕПКАМИ

Мал. 127. Витяжні заклепки

У процесі монтажу заклепку вставляють у заздалегідь виготовлений отвір (мал. 129).

З протилежного боку замикаючої головки стрижень заклепки захоплюється затискним пристроєм заклепочника. Від натиску на рукоятку інструмента стрижень витягується, стискуючи при цьому пустотілий корпус заклепки. У результаті на протилежній стороні заготовки утворюється щільний упор. Частина стрижня, яка виступає над поверхнею з’єднуваних деталей, видаляється інструментом автоматично (мал. 130).

ЗЄДНАННЯ ДЕТАЛЕЙ ЗАКЛЕПКАМИ

Мал. 128. Різновиди ручного заклепочника

ЗЄДНАННЯ ДЕТАЛЕЙ ЗАКЛЕПКАМИ

Мал. 129. Схема монтажу витяжної заклепки

ЗЄДНАННЯ ДЕТАЛЕЙ ЗАКЛЕПКАМИ

Мал. 130. Схема прийомів з’єднання деталей витяжною заклепкою

ПРАКТИЧНА РОБОТА №10

Виготовлення совка

Обладнання і матеріали: заготовка з тонколистового металу, рисувалка, ножиці, прямокутна оправка, киянка, лещата, масштабна лінійка, кутник, розмічальна та правильна плити, шість алюмінієвих заклепок, натягач, підтримка, молоток слюсарний, пробійник, киянка, набір надфілів, бархатний та личкувальний напилки.

Послідовність виконання роботи

1. Ознайомся з кресленням виробу (мал. 131).

2. Добери необхідні для виготовлення виробу інструменти та матеріали.

3. Підготуй заготовки згідно з кресленням.

4. Продумай послідовність виготовлення деталей виробу.

5. Виконай розмічання заготовок для основи та ручки.

ЗЄДНАННЯ ДЕТАЛЕЙ ЗАКЛЕПКАМИ

Мал. 131. Креслення, схема виготовлення совка

6. Виріж заготовку для ручки та основи.

7. Випрями та зачисти нерівності.

8. Виконай розмічання місць клепання.

9. Накернуй та виготов отвори.

10. Випрями та зачисти нерівності.

11. Виконай згинання основи та ручки.

12. З’єднай заклепками бокові елементи совка та основу з ручкою.

13. Перевір якість виконаної роботи.

– заклепка, клепка, натягач, підтримка, заклепочник.

Заклепка – металевий стрижень з головкою на одному кінці для з’єднання окремих деталей шляхом розплющення другого кінця.

1. Як називають деталь, що використовується для здійснення з’єднання за допомогою шпонки?

2. Які види заклепок використовують у машинобудуванні для з’єднання деталей, що підлягають значним навантаженням?

3. Яке призначення натяжки, підтримки та обтискача?

4. Де використовують заклепкові з’єднання?

5. Що спільного та в чому відмінність між витяжною заклепкою та заклепкою загального призначення?

6. Яких правил безпеки слід дотримуватися при з’єднанні деталей заклепками?

Тестові завдання

1. До якого виду з’єднань належать заклепкові з’єднання?

А рознімних В рухомих

Б нерознімних Г нерухомих

2. Яким має бути діаметр отвору відносно діаметра заклепки?

А дорівнювати діаметру заклепки

Б меншим на 0,1…0,2 мм за діаметр заклепки

В більшим на 0,1…0,2 мм за діаметр заклепки

3. У якому рядку зазначено перелік правильного та найбільш повного оснащення для виконання заклепкового з’єднання?

А розмічальна плита, кернер, молоток, підтримка, натягач, олівець, киянка, струбцина, лещата, лінійка, рисувалка

Б розмічальна плита, кернер, молоток, підтримка, натягач, киянка, струбцина, лещата, лінійка, рисувалка

В розмічальна плита, кернер, молоток, підтримка, натягач, струбцина, лещата, лінійка, рисувалка

Г правильні всі відповіді

Д правильної відповіді немає

4. Яким інструментом виконують заглиблення для потайної головки заклепки?

А кернером

Б свердлом

В зенківкою

Г будь-яким

Д правильної відповіді немає

5. Установи послідовність виконання заклепкового з’єднання.

А формування замикаючої головки

Б ущільнення місць з’єднання натягачем

В установлення заклепки

Г осадження стержня заклепки

Д свердління отвору

Е формування замикаючої головки

Є кінцеве формування замикаючої головки

Орієнтовні об’єкти праці

Для виготовлення запропонованих об’єктів праці розглянь креслення, ознайомся зі схемою виготовлення, у робочому зошиті розроби поопераційні ескізи, добери необхідний матеріал, виготов обраний виріб.

ЗЄДНАННЯ ДЕТАЛЕЙ ЗАКЛЕПКАМИ

ЗЄДНАННЯ ДЕТАЛЕЙ ЗАКЛЕПКАМИ1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Біологічні особливості репродукції людини. Гаметогенез. Запліднення.
Ви зараз читаєте: З’ЄДНАННЯ ДЕТАЛЕЙ ЗАКЛЕПКАМИ