Заборона


Політологічний словник

Заборона (prohibition, ban) – заборона будь-чого; визначення (в тому числі офіційне) будь-чого суспільно недопустимим, шкідливим, не дозволеним для використання. Крайня З. – оголошення поза законом. Використовуються і такі поняття, як “заборонена зона”, “заборонений плід” тощо.

М. Головатий

Речення зі словами іншомовного походження.
Ви зараз читаєте: Заборона