ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В РОЗВ’ЯЗАННІ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ

Мета:

– сформувати знання про основні види та проблеми забруднення навколишнього середовища, міжнародні організації з охорони природи; формувати практичні вміння та навички характеризувати екологічні проблеми материків та океанів та можливі шляхи їх вирішення, оцінювати значення міжнародного співробітництва у вирішенні проблем взаємодії природи і суспільства;

– розвивати вміння аналізувати, виділяти істотні ознаки, узагальнювати, робити висновки, доводити судження;

– формувати екологічну свідомість на основі ощадливого

ставлення до природних багатств та раціонального природокористування.

Обладнання: фізична карта світу, підручники, атласи, комп’ютер, мультимедійний проектор, мультимедійна презентація.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Очікувані результати: учні зможуть називати та наводити приклади основних видів забруднень, міжнародних організацій з охорони природи; характеризувати та порівнювати ступінь забруднення навколишнього середовища в різних регіонах Землі; оцінювати роль міжнародного співробітництва в розв’язанні проблем взаємодії природи і суспільства.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ

МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Перевірка домашнього завдання

Обговорення питання, на які види природних ресурсів багата ваша місцевість. Як позначається їх використання на стані природних ландшафтів вашої місцевості?

Прийом “Проблемне питання”

– Чи вважаєте ви достатніми природоохоронні заходи у вашій місцевості? Чому?

– Що ви можете запропонувати?

Прийом “Бліцопитування”

– Пригадайте, у яких районах нашої планети спостерігається найбільша концентрація населення. Чим це спричинено?

– Чи можна вважати ці території областями, де навколишнє середовище зазнало найбільших змін?

– Наведіть приклади антропогенних природних комплексів. Яка основна відмінність природного комплексу від антропогенного?

– Про які напрями природоохоронної діяльності вам відомо?

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Прийом “Практичність теорії”

У 80-х рр. XX ст. ученими Массачусетського Технологічного інституту в США було проведено перше комплексне дослідження причин і наслідків зростання кількості населення Землі, промислового розвитку й забруднення навколишнього середовища. Згідно з прогнозом, якщо зростання кількості не припиниться, а споживання ресурсів і викидання забруднень буде збільшуватися, то в найближчі сто років виробництво продуктів харчування почне скорочуватися, а це неминуче призведе до голоду. Через виснаження мінеральних ресурсів стане менше товарів і послуг. Через забруднення навколишнього середовища, появу нових хвороб і нестачу продовольства тривалість життя людей буде зменшуватися.

Отже, основною екологічною небезпекою, що спричинена розвитком сучасного суспільства, є забруднення навколишнього середовища.

Дослідження видів забруднення та’ джерел їх надходжень надає можливість розробити заходи протидії та попередження подальшого загострення екологічної кризи.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Ознайомлення з видами та джерелами забруднень

Робота з мультимедійною презентацією

Складання схеми видів забруднень у зошиті

ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В РОЗВЯЗАННІ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ

Робота з картою “Забруднення навколишнього середовища”

Завдання. Виявіть райони найбільшого забруднення навколишнього середовища та установіть джерела різних видів забруднень.

Висновок 1. Найпотужнішими джерелами практично всіх видів забруднень є великі промислові комплекси.

2. Міжнародне співробітництво в розв’язанні екологічних проблем

Прийом “Проблемне питання”

Чи можливе вирішення екологічних проблем у масштабах однієї країни? Чому?

Уперше основні принципи міжнародної екологічної співпраці були сформульовані на Стокгольмській конференції ООН 1972 р. Країни, що брали участь у конференції, зобов’язалися співпрацювати в цілях збереження, захисту та відновлення цілісності екосистем Землі, ухвалювати ефективні національні закони про охорону довкілля, дбати про інтереси розвитку наступних поколінь тощо.

Висновок 2. Очевидно, що розв’язання екологічних проблем потребує зусиль всієї світової спільноти.

3. Міжнародні організації з охорони природи

Робота з підручником

Завдання. Прочитайте текст параграфа та з’ясуйте, які міжнародні організації опікуються питаннями охорони природи та які напрями природоохоронної діяльності здійснюють. Міжнародний союз з охорони природи (МСОП) свої основні завдання вбачає в розробці наукових основ охорони й відновлення дикої природи.

Global Nest – міжнародна асоціація вчених, технологів, інженерів, що беруть участь у наукових і технологічних дослідження навколишнього середовища. Головною метою організації є підтримка та сприяння поширенню інформації про найсучасніші методи для поліпшення якості життя на основі розробки і застосування технологій і політики, дружньої до навколишнього середовища.

Всесвітній фонд дикої природи (англ. World Wide Fund for Nature) – найбільша незалежна природоохоронна організація у світі, що має близько 5 млн працівників та добровольців по всьому світу, працюючи в понад 120 країнах. Щорічно WWF здійснює понад 1200 екологічних проектів, привертаючи увагу мільйонів людей до проблем охорони довкілля і їхнього вирішення. Організація існує на добровільних внесках, приблизно 9 % її бюджету надходить від приватних пожертв.

“Грінпіс” (англ. “зелений світ”) – найвпливовіша та найвідоміша екологічна організація планети. Вона існує за рахунок добровільних пожертвувань як окремих людей, так і великих компаній, небайдужих до збереження природи.

Україна є учасницею понад 20 міжнародних конвенцій, пов’язаних з охороною навколишнього середовища, а також більш ніж 10 двосторонніх угод у цій сфері.

Висновок 3. Дуже важливу роль у вирішенні питань охорони природи відіграють різноманітні міжнародні міжурядові й громадські організації.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота в групах

Прийом “Творча лабораторія”

Завдання. Спрогнозуйте, що може очікувати людство в майбутньому, якщо ставлення до навколишньої природи: а) у всіх країнах залишиться таким, як зараз; б) стане значно гіршим; в) зміниться, з огляду на закони природи, і буде спрямованим на досягнення гармонії з нею.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

Учитель підводить учнів до формулювання висновків за допомогою питання. “Яку роль відіграє географічна наука у вирішенні екологічних проблем материків та океанів?”

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати відповідний параграф підручника.

2. Завершити дослідження за темою “Причини і наслідки забруднення Землі” (теми див. урок 6).


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Скільки у десятку одиниць.
Ви зараз читаєте: ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В РОЗВ’ЯЗАННІ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ