ЗАБРУДНЕННЯ ВИПАДКОВЕ


Екологія – охорона природи

ЗАБРУДНЕННЯ ВИПАДКОВЕ – аварійний (у т. ч. внаслідок техн. неграмотності чи кримінального недогляду) викид пром. газів чи скидання стічних вод (пром., комунальних або с.-г.).

Розбір числівник.
Ви зараз читаєте: ЗАБРУДНЕННЯ ВИПАДКОВЕ