Загальна характеристика підгрупи літію – МЕТАЛИ ГОЛОВНИХ ПІДГРУП

ПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Частина II. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ

Розділ 13. МЕТАЛИ ГОЛОВНИХ ПІДГРУП

§ 13.1. Загальна характеристика підгрупи літію

Підгрупу літію складають елементи: літій, натрій, калій, рубідій, цезій та францій. Деякі властивості цих елементів наведено в табл. 13.1.

Це s-елементи (див. табл. 13.1, п. 2). Атоми на зовнішньому енергетичному рівні мають по одному електрону.

Таблиця 13.1. Властивості елементів підгрупи літію

Властивості

Li

Na

K

Rb

Cs

Fr

1. Порядковий номер

3

11

19

37

55

87

2. Валентні електрони

2s1

3s1

4s1

5s1

6 s1

7 s1

3. Енергія іонізації атома, еВ

5,3

5,14

4,34

4,18

3,89

3,83

4. Відносна елекронегативність

0,97

1,01

0,91

0,89

0,86

0,86

5. Ступінь окиснення у сполуках

+ 1

+

1

+ 1

+ 1

+ 1

+ 1

6. Радіус атома, нм

0,155

0,189

0,236

0,248

0,268

0,280

Під час хімічної взаємодії вони віддають валентні електрони, виявляючи постійний ступінь окиснення, що дорівнює +1.

Прості речовини цих елементів називаються лужними металами. Всі лужні метали – сильні відновники. Вони є найактивнішими металами, безпосередньо сполучаються майже з усіма неметалами. У сполуках переважає здебільшого іонний зв’язок.

Зі зростанням порядкового номера (табл. 13.1, п. 1) і зменшенням енергії іонізації (табл. 13.1, п. 3) металічні властивості елементів закономірно посилюються. Це типові представники елементів-металів. Ними розпочинається кожний період періодичної системи (крім першого).

Елементи підгрупи літію утворюють з оксигеном оксиди R2O. Оксиди з водою утворюють основи ROH;

R2O + Н2O = 2ROH.

Сила основ збільшується від літію до цезію, оскільки в цьому напрямку зростає радіус атома (табл. 13.1, п. 6).

Водневі сполуки лужних металів відповідають формулі RH. Це гідриди металів – білі кристалічні речовини. У гідридах ступінь окиснення гідрогену дорівнює -1.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Вирази та їх спрощення 6 клас.
Ви зараз читаєте: Загальна характеристика підгрупи літію – МЕТАЛИ ГОЛОВНИХ ПІДГРУП