Загальна характеристика – Урок 2 – Металічні елементи головної підгрупи II групи

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

РОЗДІЛ II. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ

8. Металічні елементи та їхні сполуки. Метали

8.3. Металічні елементи головної підгрупи II групи1

8.3.1. Загальна характеристика

Лужноземельні металічні елементи – це s-елементи, які розміщуються у головній підгрупі II групи періодичної системи, а саме: Кальцій (Са), Стронцій (Sr), Барій (Ва), Радій (Ra). Інші елементи головної підгрупи – це Берилій (Be) та Магній (Mg).

Електронна формула – ns2, у збудженому стані – ns1np1. Зі збільшенням

порядкового номера збільшується атомний радіус елементів, відповідно зменшується електронегативність та енергія іонізації. Лужноземельні метали в реакціях виявляють лише відновні властивості (віддають електрони із зовнішнього електронного шару), лише валентність II і ступінь окиснення +2. Атоми цих металічних елементів мають низькі потенціали іонізації, які зменшуються в групі зверху донизу. Легко утворюють йон складу Ме2+:

Загальна характеристика   Урок 2   Металічні елементи головної підгрупи II групи

Хімічна активність елементів НА групи зростає зі збільшенням радіуса атома (від Берилію до Радію), і, відповідно, посилюються металічні властивості.

Прості

речовини, утворені елементами родини лужноземельних металічних елементів, називають лужноземельними металами. Вони мають велику реакційну здатність, утворюють сполуки з іонним типу зв’язку. Це доволі активні в хімічному відношенні метали, однак менш активні, ніж лужні. Усі лужноземельні метали, крім радію, відносять до легких.

Усі лужноземельні метали мають сріблясто-білий колір, вони легкі, м’які, легкоплавкі, розрізаються ножем, мають хорошу електропровідність. На повітрі вкриваються шаром, який поряд з оксидами МеО містить пероксиди МеО2 і нітриди Me3N2. Через легкість окиснення на повітрі лужноземельні метали зберігають під шаром гасу.

Берилій утворює оксид і гідроксид, які мають амфотерні властивості. Усі інші елементи утворюють оксиди МеО та гідроксиди Ме(ОН)2, які виявляють основні властивості, що посилюються зі збільшенням порядкового номера елемента. Усі основи, крім Mg(OH)2 та Ве(ОН)2,- луги. Магній гідроксид розчиняється лише у гарячій воді; одержаний гідроксид при нагріванні взаємодіє з кислотними оксидами.

Леткі сполуки лужноземельних металічних елементів забарвлюють безбарвне полум’я в характерні кольори; сполуки Кальцію – у цегляно-червоний колір, Стронцію і Радію – у кармінно-червоний, Барію – у жовто-зелений.

___________________________________________________________

1 За новою номенклатурою – II групи.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Середньовічні школи та університети. Життя середньовічного студента.
Ви зараз читаєте: Загальна характеристика – Урок 2 – Металічні елементи головної підгрупи II групи