Загальна характеристика – Урок 3 – Елементи VIA групи

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

РОЗДІЛ II. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ

9. Неметалічні елементи та їхні сполуки. Неметали

9.3. Елементи VIA Групи

9.3.1. Загальна характеристика

До складу головної підгрупи VI групи1 належать Оксиген, Сульфур, Селен, Телур і Полоній. Елементи цієї підгрупи ще називають халькогенами2, або елементами підгрупи Оксигену.

Це p-елементи; будова зовнішнього електронного рівня халькогенів – ns2np4, де n – номер періоду.

Валентність елементів буває II, IV та VI, а в Оксигену

– лише II, оскільки у нього немає d-підрівня, а тому неможливе збудження атома. У решти елементів можливий перехід спарених електронів під час збудження атома на відповідні вакантні d-орбіталі.

До завершення зовнішнього електронного шару халькогенам не вистачає двох електронів, а тому їхні атоми легко приєднують електрони, утворюючи йон Е2-, який є в йонних сполуках. У ковалентних сполуках, де халькоген є електронегативнішим елементом, він виявляє також найнижчий ступінь окиснення (-2). У сполуках з електронегативнішими неметалічними елементами всі халькогени (крім Оксигену) виявляють ступені окиснення +6 або +4.

Оксиген у низці сполук (гідроген пероксиді Н2O2, пероксидах лужних металічних елементів Na2O2), а також Сульфур у піриті FeS2 виявляють ступінь окиснення -1, тому що одна ковалентна пара зв’язує між собою однакові атоми:

Загальна характеристика   Урок 3   Елементи VIA групи

Оксиген виявляє позитивний ступінь окиснення +2 лише в сполуці з електронегативнішим Флуором OF2:

Загальна характеристика   Урок 3   Елементи VIA групи

Сполуки елементів підгрупи Оксигену зі ступенем окиснення халькогену -2 виявляють відновні властивості, які посилюються закономірно зі зменшенням електронегативності в ряду від Сульфуру до Телуру.

У підгрупі зверху донизу зі збільшенням заряду ядра атома збільшуються атомні радіуси елементів і зменшується електронегативність, а тому закономірно змінюються властивості елементів: зменшуються їхні неметалічні властивості й окислювальна здатність і посилюються металічні властивості.

Халькогени утворюють леткі сполуки з Гідрогеном із загальною формулою Н2Е. Це задушливі гази (крім води), при розчиненні яких у воді утворюються відповідні слабкі кислоти. У ряду кислот H2S → H2Se → Н2Те відбувається зростання сили кислот.

Елементи групи утворюють кислотні оксиди складу ЕO2 та ЕО3, яким відповідають гідроксиди – кислоти Н2ЕO3 та Н2ЕO4. У ряду кислот H2SO4 → H2SeO4 → Н2ТеO4 сила кислот спадає.

________________________________________________________________

1 За новою номенклатурою – 16 групи.

2 Халькогени (від гр. χαλκος – руда і γενος – рід) – “ті, що народжують руди”.

3 Дж. Н. Льюїс 1919 p., вивчаючи магнітні властивості розчинів кисню в рідкому азоті, виявив молекули чотирьохатомного Оксигену O4.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Крайні точки та їх координати євразії.
Ви зараз читаєте: Загальна характеристика – Урок 3 – Елементи VIA групи