ЗАГАЛЬНІ ОЗНАКИ КЛІМАТУ АФРИКИ

Мета:

– сформувати в учнів систему знань про загальні ознаки клімату Африки та основні кліматотвірні чинники; продовжити формування практичних умінь та навичок визначати кліматичні особливості географічного об’єкту за кліматичною картою атласу, виявляти та пояснювати вплив кліматотвірних чинників;

– сприяти формуванню самоконтролю, самооцінки, прийняття рішень; розвивати вміння встановлювати причиново-наслідкові зв’язки;

– закріплювати прагнення до пізнання.

Обладнання: фізична карта Африки, кліматична

карта Африки, атласи, підручники, шаблони Африки, комп’ютер, мультимедійний проектор, мультимедійна презентація.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Очікувані результати: учні зможуть називати характерні ознаки клімату Африки, пояснювати причини формування кліматичних умов материка, розподіл кліматичних показників.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Робота з парах

Прийом “Картографічна розминка”, “Взаємоперевірка”

Учні по черзі ставлять один одному питання за картою Африки.

Прийом “Географічний крос” (доповнити тези

необхідною інформацією)

– В основі материка Африка залягає давня…

– Серед форм рельєфу на материку переважають…

– Гори Африки, що сформувалися в альпійську епоху складчастості, – …

– Уздовж південного берега Африки простягнулися гори…

– У Західній і Південній Африці розташовані всесвітньо відомі родовища…

– Багаторічний режим погоди, характерний для певної місцевості, називають….

– До основних кламатотвірних чинників належать…, …, … .

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Прийом “Практичність теорії”

Знання географічного положення та особливостей рельєфу Африки дають можливість визначити загальні особливості клімату материка.

Африка – найбільш спекотний материк на Землі. В Африці немає звичних для нас холодних зим, на більшій її частині зима й літо відрізняються переважно умовами зволоження. Лише в горах температури опускаються нижче 0 °С. Більшість жителів Африки ніколи не бачили снігу. І навіть сріблясто-крижані вершини високих гір, які виблискують поблизу екватора, місцеві жителі довго вважали скупченням коштовних металів… Якими ж чинниками зумовлений такий жаркий клімат Африки та розподіл опадів на материку, ви дізнаєтесь сьогодні на уроці.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Аналіз розподілу температур

Робота в парах з кліматичною картою атласу та шаблонами материка

Завдання. За кліматичною картою визначити розподіл середніх температур січня та липня в різних частинах материка (північ, південь, тропіки, екватор). Позначити результати в зошитах на шаблоні.

В екваторіальних широтах ізотерми січня та липня мають однакові значення 1-24 °С. Лише у східній частині на Східноафриканському плоскогір’ї середні температури зимового місяці знижуються до +16 С.

Під час просування на північ амплітуда середніх температур січня та липня збільшується: від +16 С до +32 °С. На крайньому північному заході середні січневі температури становлять +8 °С, а липневі +24 °С. Денна температура на більшій частині території часто піднімається вище +40 °С.

Під час просування на південь від екватора зміна температурного режиму проходить майже аналогічно.

Висновок 1. Географічне положення Африки переважно в жаркому тепловому поясі обумовлює надходження величезної кількості сонячного тепла до її поверхні та переважання високих температур повітря протягом року.

2. Аналіз розподілу опадів

Продовження роботи в парах з картою та шаблоном

Завдання. За кліматичною картою визначити кількість опадів у різних частинах материка. Позначити результати в зошитах на шаблоні.

На кліматичній карті Африки показники середньорічної кількості опадів в екваторіальних широтах сягають понад 2000 мм. Це пояснюється формуванням областей зниженого атмосферного тиску, до прогріте повітря піднімається вгору, утворюючи хмари й опади. Більшому зволоженню узбережжя Гвінейської затоки також сприяє тепла Гвінейська течія.

У тропічних широтах у поясах високого атмосферного тиску панують тропічні повітряні маси зі спадними повітряними потоками і дуже малою кількістю опадів – близько 100 мм у північній частині й близько 500 мм у південній.

Майже весь материк перебуває під дією постійних вітрів – пасатів, які приходять з областей високого тиску до екватора. У Північній Африці пасати формуються над суходолом і несуть сухе тропічне повітря. У Південній Африці пасати дмуть із боку Індійського океану і несуть багато вологи.

Пустельний клімат в Африці сформувався не тільки всередині континенту, але й на узбережжі. Значну роль у їхньому утворенні відіграють холодні течії – Канарейка та Бенгальська.

Теплі течії – Гвінейська, Мозамбікська, мису Голкового, навпаки, сприяють насиченню повітря вологою та утворенню опадів.

Висновок 2. Опади на материку розподіляються нерівномірно. Значні території материка отримують малу кількість опадів, там формується пустельний клімат.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Прийом “Бліцопитування”

– Чому до Африки надходить велика кількість сонячної радіації?

– Які типи повітряних мас формуються над материком?

– Чому на західному та східному узбережжях Африки в Південній півкулі різна кількість опадів?

– Як океани впливають на клімат Африки?

– Як впливають на клімат узбережь Африки теплі та холодні течії?

Прийом “Експрес-тести”, “Самоперевірка”

1. Над Африкою переважають повітряні маси:

А екваторіальні та тропічні;

Б тропічні й помірні;

В помірні й полярні;

Г всі вищевказані.

2. У якій частині Африки є умови для формування вічних снігів та льодовиків?

А У горах на півночі материка;

Б у горах на півдні материка;

В на найвищих вершинах у районі екватора;

Г таких територій немає.

3. Який тип циркуляції переважає над територією Африки?

А Мусонна;

Б пасатна;

В циклональна;

Г західний перенос.

4. Укажіть причину значної кількості опадів у тропічних широтах на південно-східному узбережжі Африки:

А проходження холодної течії вздовж узбережжя;

Б формування зони високого тиску та низхідних рухів повітря;

В вплив вологого південно-східного пасату з Індійського океану;

Г формування зони низького тиску та висхідних рухів повітря.

5. Який вплив має Бенгальська течія на кліматичні умови південно-західного узбережжя Африки?

А Пом’якшує та зволожує клімат узбережжя;

Б є чинником утворення берегової пустелі;

В не має жодного впливу на клімат узбережжя;

Г посилює вплив вологих вітрів з Атлантичного океану.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

Учитель допомагає учням сформулювати висновок за допомогою питань:

– Про які загальні особливості клімату Африки ви дізналися сьогодні на уроці?

– Чим вони обумовлені?

– Які нові знання та уміння ви здобули сьогодні на уроці?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати відповідний параграф підручника.

2. Випереджальне: об’єднатися в групи (1-5). Групи (1-4) самостійно готують характеристику одного з кліматичних поясів Африки за параграфом, виконують картосхеми та кліматичні діаграми; п’ята група – виконує на плакаті загальну схему розміщення кліматичних поясів на материку та готує тестові завдання (5-6) за темою “Кліматичні пояси та типи клімату Африки”.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Дикорослі рослини.
Ви зараз читаєте: ЗАГАЛЬНІ ОЗНАКИ КЛІМАТУ АФРИКИ