Займенники третьої особи однини і множиниТема. Займенники третьої особи однини і множини. (Вправи 307-311).

Мета. Вчити розпізнавати займенники третьої особи однини і множини, змінювати їх за відмінками і вживати в усному і писемному мовленні, показати особливість написання займенників третьої особи після прийменників.

Розвивати вміння співвідносити вже отримані навички з тими, які на цьому етапі навчання нові.

Виховувати самостійність.

Обладнання: різні краєвиди України, таблиця відмінювання займенників 3-ї особи, підручник, зошит.

Хід уроку

I. Організація класу.

Мотивація навчальної діяльності.

Привітання, побажання хорошого настрою. Висловлювання дітьми їхніх очікувань від уроку.

II. Перевірка домашнього завдання.

А) Учні читають речення і називають відмінок займенника.

Б) Діти об’єднуються у групи (кількість груп визначається кількістю учнів, що написали листи). Учень читає лист, учасники групи записують відповіді на питання (за браком часу відповіді можуть бути й усними):

– До кого написав однокласник листа?

– Як він у листі звертається до адресата?

– Які розділові знаки використовують при звертанні? (Мій однокласник Олесь написав

листа до… У листі він називає свого адресата на ім’я та по батькові, вживає займенник Ви і пише його з великої літери. Після звертання ставить кому.)

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Читання епіграфа до уроку.

“Любіть Україну, як сонце, любіть!” (Володимир Сосюра).

2. Проблемна ситуація.

– Прочитайте вірш Володимира Сосюри із вправи 307 та випишіть із нього всі особові займенники. (Ти, ми, його.)

– Визначте їх особу, число і відмінок.

– Як автор називає у цих поетичних рядках життя? (Солодкий дивний світ.)

– Підберіть свої образи життя. Запишіть: “Життя – це…”.

3. Каліграфічна хвилинка (за вправою 308).

– Вітер, сонце, трави, води – що це для людини?

– Який ще образ можна підібрати?

– Каліграфічно спишіть речення.

4. Опрацювання нового матеріалу.

– Замініть займенниками такі слова: Україна, сонце, вітер, трави. (Вона, воно, він, вони.)

– До якої особи вони належать?

– Розгляньте таблицю відмінювання займенників 3-ї особи (с. 141).

– Зіставте займенники у родовому та знахідному відмінках. Чим відрізняється написання цих займенників з прийменниками і без них?

– Звірте свої висновки з правилом на с. 142.

– Вставте займенник він у потрібних відмінкових формах у текст вправи 310 та запишіть утворений текст.

IV. Фізкультхвилинка.

?include(“$DOCUMENT_ROOT/block/list. html”;?> ?


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Будова слова.
Ви зараз читаєте: Займенники третьої особи однини і множини