Закон переходу кількості в якість в економіці


Закон переходу кількості в якість в економіці – один із основних законів діалектики, який виражає, що кількісні зміни на певному етапі переходять в якісні, а їх нова якість, своєю чергою, визначає характер, напрям, можливості й темпи перебігу кількісних змін, формує кількісно нову силу розвитку. Водночас встановлюється взаємозалежність кількісних та якісних характеристик у розвитку економічних явищ і процесів, їх міра. Якісні параметри в економічних явищах і процесах виявляються через властивості. Кількісні зміни позитивно або негативно

впливають на якісні, внаслідок чого кількість стає до певної міри якістю, а якість – кількістю. Міру Гегель характеризував як “сутнісну єдність кількісного і якісного”, або як “якісно виражену кількість”. Водночас вирішальною стороною діалектичного методу пізнання в єдності якості та кількості є аналіз якісної сторони. Міру в кількісному значенні також можна розглядати як межу, в середині якої не змінюється якість предмета. Діалектичний характер взаємодії якості, кількості й міри виражається в законі переходу кількісних змін в якісні. Серед останніх розрізняють зміни, що зумовлюють поступове або
раптове накопичення нової якості. Щодо структури економічної системи, то відбувається поступове руйнування старої структури і поява нової, здійснюється рух від менш розвиненої економічної форми до більш розвиненої. Оскільки сутність є сукупністю багатьох якостей, отже, притаманних їм властивостей, перехід однієї якості в іншу відбувається в межах єдиної сутності. Перехід від попередньої якості до нової відбувається у формі стрибка. Наявність різних форм стрибків свідчить про певну еластичність міри. Вузлові міри капіталу загалом (суспільної форми капіталістичного способу виробництва) – індивідуальний, акціонерний, монополістичний (в т. ч. олігополістичний), державний, державно-монополістичний (державно-корпоративний), транснаціональний та інтегрований (об’єднаний у межах окремих регіональних угруповань на зразок ЄС) капітал або інтегрована капіталістична власність. Водночас міра як якісна кількість капіталу все більше не спроможна забезпечити розвиток сучасних продуктивних сил, передусім основної продуктивної сили, витримати натиск якісно нових форм усуспільнення виробництва і праці, поглиблення капіталістичних суперечностей. Внаслідок цього на зміну капіталу приходить сутнісно нова міра – загальнонародна власність, окремими вузловими мірами якої є індивідуальна трудова власність, трудова колективна власність, кооперативна власність, державна асоційована власність та ін., а загалом відбувається процес соціалізації економічної системи капіталізму.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Целые количественные числительные.
Ви зараз читаєте: Закон переходу кількості в якість в економіці