Закон прискореного розвитку економічних систем

Закон прискореного розвитку економічних систем – внутрішньо необхідні, сталі й суттєві зв’язки між зростанням потреб людини, прогресом технологічного способу виробництва та еволюцією типів і форм економічної власності, внаслідок дії яких (зв’язків) скорочується період існування менш розвинених економічних систем і прискорюється їх трансформація у розвиненіші економічні системи. Людське суспільство виникло більш як 3 млн. років тому і понад 95% цього часу існувало в умовах первіснообщинного ладу. Рабовласницький лад проіснував

52 ст., феодалізм – 12 ст., капіталізм – 5 ст. З середини 50-х XX ст. у надрах економічної системи сучасного капіталізму зароджується соціалістичний спосіб виробництва. Дія З. п. р. е. с. зумовлена дією інших економічних законів. Зокрема, в процесі розвитку людської цивілізації відбувається поступове нагромадження національного багатства, виробничого досвіду людей, наукових знань, розширюється коло їхніх потреб, інтересів, що розширює основу кількісно-якісних перетворень, діалектичного заперечення більш розвиненими економічними формами менш розвинених, взаємопроникнення, взаємозумовленості, взаємозаперечення економічних суперечностей тощо. Особливу роль у дії З. п. р. е. с. відіграє одна із закономірностей розвитку науки, відповідно до якої її прогрес залежить від знань, успадкованих від попередніх поколінь. Внаслідок цього з’явилося чимало моделей соціально-економічного розвитку, зросла інваріантність еволюції економічних систем.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Текст з орфограмою.
Ви зараз читаєте: Закон прискореного розвитку економічних систем