ЗАКОН РОЗВИТКУ ПРИРОДНОЇ СИСТЕМИ ЗА РАХУНОК ДОВКІЛЛЯ


Екологія – охорона природи

ЗАКОН РОЗВИТКУ ПРИРОДНОЇ СИСТЕМИ ЗА РАХУНОК ДОВКІЛЛЯ – будь-яка прир. система здатна розвиватися тільки за рахунок використання матер.-енергет. та інформ. можливостей середовища, що її оточує. Абсолютно ізольований саморозвиток системи неможливий. Закон є наслідком трьох начал термодинаміки. Він має надзвичайно важливе теор. і практ. значення завдяки таким основним своїм наслідкам: 1) абсолютно безвідходне виробництво неможливе (воно рівнозначне створенню “вічного” двигуна); 2) будь-яка більш високоорганізована біотична система (напр., вид живого), що використовує і видозмінює середовище життя, становить потенційну загрозу для більш низько-організованих систем (через це в біосфері не можливе повторне зародження життя – воно буде знищене існуючими організмами); 3) біосфера Землі як система розвивається не лише за рахунок ресурсів планети, а й опосередковано за рахунок та під спрямовуючою дією косм. систем (насамперед Сонячної).1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Реакція заміщення.
Ви зараз читаєте: ЗАКОН РОЗВИТКУ ПРИРОДНОЇ СИСТЕМИ ЗА РАХУНОК ДОВКІЛЛЯ