Закон України “Про охорону атмосферного повітря”

Закон України “Про охорону атмосферного повітря” – Закон, який визначає правові й організаційні основи відносин у галузі охорони й використання атмосферного повітря та екологічні вимоги до них. Прийнятий І6.Х.1992. Складається з преамбули і десяти розділів (46 статей). Завданням даного Закону є регулювання відносин у цій галузі з метою збереження, поліпшення та відтворення стану атмосферного повітря, відвернення і зниження шкідливого хімічного, фізичного, біологічного та іншого впливу на нього, забезпечення раціонального використання

атмосферного повітря для виробничих потреб, а також зміцнення правопорядку і законності у цій сфері (ст. 1). Закон визначає основні положення стандартизації і нормування у галузі охорони атмосферного повітря (розд. II), передбачає заходи щодо охорони його від забруднення та інших шкідливих фізичних та біологічних факторів, а також при аварійних ситуаціях і несприятливих метеорологічних умовах (розд. III), визначає вимоги щодо охорони атмосферного повітря при проектуванні, будівництві та реконструкції промислових об’єктів (розд. IV), регулює питання, пов’язані з використанням атмосферного повітря як сировини
основного виробничого призначення (розд. V). У розд. VI, присвяченому економічному механізму забезпечення охорони атмосферного повітря, наведено порядок встановлення лімітів викидів забруднюючих речовин, а також порядок встановлення нормативів плати за забруднення. У спеціальних розділах Закону йдеться про здійснення державного, виробничого і громадського контролю у галузі охорони атмосферного повітря (розд. VII), а також організацію державного обліку та моніторингу в цій сфері (розд. VIII). Закон передбачає відповідальність за правопорушення у галузі охорони атмосферного повітря (розд. IX). Зазначаючи про участь України в міжнародному співробітництві у цій галузі (розд. X), Закон наголошує, що коли міжнародними договорами, ратифікованими Україною, встановлені інші правила, ніж ті, що містяться в цьому Законі, то діють правила міжнародного договору.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Таблиця множення на 9.
Ви зараз читаєте: Закон України “Про охорону атмосферного повітря”