Закон зростання потреб


Закон зростання потреб – закон, який виражає внутрішньо необхідний, суттєвий і сталий зв’язок між прогресом технологічного способу виробництва, еволюцією всієї системи суспільних відносин та кількісним зростанням, якісним удосконаленням і збагаченням різних видів потреб суспільства, колективів та індивідів, розвиток яких (зв’язків) викликає появу нових потреб та засобів їх задоволення. Найважливіші з-поміж потреб людини – працівника у розвинених країнах – розвиток здібностей людини до праці, творчий характер роботи, екологічні

потреби. За технологічного способу виробництва, що базується на машинній праці, З. з. п. діє інтенсивніше, значно розширюється коло потреб людей. Технологічний спосіб виробництва, що базується на автоматизованій праці, супроводжується зростанням потреб, пов’язаних насамперед зі змістом праці, зокрема з якісним удосконаленням умов праці, а також формування інших рис працівника нового типу, соціальних та духовних потреб. Розвиток техніко – економічних відносин (спеціалізації, кооперування та ін.) також супроводжується зростанням потреб в обміні діяльністю між людьми результатами своєї праці, набуттям
нових спеціальностей окремим працівником та ін., що виявляється у збільшенні видів виробленої продукції. З. з. п. у контексті еволюції відносин економічної власності виражається у зростанні потреб окремого працівника, трудового колективу та сукупного працівника бути власником засобів виробництва, інтелектуальної власності, створеного продукту, брати участь в управлінні власністю тощо. Важливою ознакою дії цього закону є сутнісно-якісні зміни в структурі потреб. Так, якщо до середини 50-х років (за технологічного способу виробництва, що базувався на машинній праці) у розвинених країнах переважали потреби у товарах повсякденного попиту і тривалого користування, то в наступний період переважали потреби у послугах (побутовому обслуговуванні, спорті, відпочинку, освіті, медицині тощо). Зокрема, на харчування у цих країнах нині витрачається близько 11% сімейного бюджету, тоді як в Україні – понад 60% бюджету за значно гіршої структури і калорійності продуктів харчування, а нестачу коштів у забезпеченні такого харчування відчуває близько 55% населення.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Вага і невагомість.
Ви зараз читаєте: Закон зростання потреб