ЗаконністьЗаконність – правовий режим у державі, за якого діяльність усіх державних органів, юридичних і фізичних осіб здійснюється відповідно до вимог закону. Умовами 3. є: наявність розгалуженої системи законодавства, яке відображає волю та інтереси переважної більшості населення, спрямоване на забезпечення прав людини і передбачає як однаковість нормативно-правового регулювання на всій території країни, так і однакове застосування правових норм до всіх однойменних суб’єктів права; високий рівень правової культури населення, тобто повага

до права і прагнення суб’єктів правовідносин діяти у визначених ним межах, узгоджувати власні вчинки з вимогами його норм; наявність державних гарантій, за допомогою яких у суспільстві впроваджується, а в разі порушення відновлюється З.

Поряд з економічними (створення умов, за яких громадяни і юридичні особи могли б реалізувати свої економічні інтереси, не порушуючи закону) і політичними (створення умов, за яких воля та інтереси населення знаходили б свій вияв у діяльності держави, нормах права) гарантіями важливу роль у забезпеченні З. мають відігравати юридичні гарантії, які пов’язані, зокрема, з утворенням і діяльністю системи спеціальних правоохоронних органів, покликаних забезпечувати у межах, визначених законом, запобігання і припинення правопорушень, а в разі вчинення їх – відновлювати 3., застосовуючи до правопорушників передбачені законом засоби впливу.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Навчальний проект славетні українці.
Ви зараз читаєте: Законність