ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ НАУКИ. ФІЛОСОФІЯ ТА ОСВІТА


СИСТЕМА УРОКІВ З ОСНОВ ФІЛОСОФІЇ

Урок 28 . ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ НАУКИ. ФІЛОСОФІЯ ТА ОСВІТА

Мета: розкрити закономірності розвитку науки, взаємодії філософії й освіти; виховувати повагу до діячів науки й освіти, свідоме ставлення до здобуття освіти впродовж життя.

Тип уроку: комбінований.

Форма проведення: евристична бесіда.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Вивчення нового матеріалу

1. Вступна розповідь учителя.

– Великий педагог Я. А. Коменський писав: “Протиотрутою неуцтву є освіта, якою в школах мають

бути насичені душі молодих людей”.

“Нема скарбів, дорожче за освіту, і, поки можеш, ці скарби збирай” – закликав середньовічний поет і філософ Рудакі.

Освіта по суті працює на майбутнє.

Коли народжується дитина, кажуть, що народилася людина як біологічна істота; та аж ніяк не можна сказати, що народилася особистість. Процес біологічного розвитку людини поєднується з набуттям нею певних соціальних властивостей і якостей, що характеризує її як суспільну істоту. Іншими словами, у процесі соціалізації, від народження, формується особистість. Соціалізація забезпечує засвоєння широкого кола цінностей,

понять, сподівань, на основі яких складається життя людей. Більш як півстоліття тому Е. Дюркгейм зазначав, що основна функція освіти – передавати цінності культури, яка панує. Сьогодні в системі освіти наголос роблять швидше на природничо-наукових дисциплінах, ніж на гуманітарних. Однак це не означає, що залишається поза увагою завдання всебічного розвитку особистості. Виховання молоді в дусі визнання ідеалів і культурних цінностей, що склалися в суспільстві, допомагає підтримувати соціальний порядок. Саме навчання й виховання є тим вирішальним засобом, за допомогою якого реалізують соціальну програму розвитку особистості, удосконалюють задатки і здібності людини.

Освіта має дуже великий вплив на всі види діяльності людини. Багато учнів після закінчення середньої школи вступають до вузів для здобуття вищої освіти, дехто йде в технікуми і профтехучилища.

Освіта – це запорука соціального й громадського визнання людини протягом всього життя, успіху й розвитку її талантів, здібностей, реалізації її сподівань, мрій і надій.

2. Доповіді учнів про різні системи освіти.

1) “Система освіти і Японії”.

2) “Система освіти в США”.

3) “Фінська модель освіти”.

4) “Болонський процес в освіті й участь у ньому України”.

5) “Швейцарська система освіти”.

III. Засвоєння знань

Бесіда

1) Наведіть приклади диференціації навчання в школах різних країн.

2) У чому виявляється практичний характер навчання в розвинених країнах світу?

V. Підсумки уроку

VI. Домашнє завдання

Опрацювати текст підручника “Світ сучасної людини” на с. 125.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Будова слова розбір слів.
Ви зараз читаєте: ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ НАУКИ. ФІЛОСОФІЯ ТА ОСВІТА