Залежність властивостей речовин від складу й хімічної будови молекул. Ізомерія


І СЕМЕСТР

Тема 1. ТЕОРІЯ БУДОВИ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Урок 4

Тема уроку. Залежність властивостей речовин від складу й хімічної будови молекул. Ізомерія

Цілі уроку: розширити уявлення учнів про різноманіття властивостей органічних сполук через відмінності в складі й хімічній будові речовин; пояснити причини різноманіття органічних речовин на прикладі явища ізомерії; розвивати вміння учнів складати структурні формули хімічних речовин на прикладі структурних формул ізомерів, уміння розрізняти ізомери за хімічними формулами.

Тип

уроку: комбінований урок засвоєння знань, умінь і навичок та їх творчого застосування на практиці.

Форми роботи: індивідуальні та групові завдання.

Обладнання: картки-завдання.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Актуалізація опорних знань.

Мотивація навчальної діяльності

Двоє учнів біля дошки виконують домашнє завдання. Решта учнів класу усно заповнює пропущені у твердженнях слова:

1) Органічні речовини мають… будову.

2) До складу органічних сполук входять елементи:…

3) Атом Карбону в органічних сполуках завжди проявляє валентність…

4) Змішування електронних орбіталей

в атомі Карбону називається…

5) Доведенням наявності атомів Карбону в органічних сполуках є виділення… у процесі окиснення.

6) Між атомами в молекулах органічних сполуках переважають… і… зв’язки.

7) Ізомери мають однаковий. і різний.

8) Російський учений. є автором теорії хімічної будови.

9) Формули будови органічних речовин називають.

10) Органічна хімія – це наука про сполуки. та їхні.

III. Застосування одержаних знань

Учні одержують завдання на картках. Окремі завдання учні виконують фронтально на дошці в супроводі коментарів учителя, окремі – самостійно з подальшим обговоренням.

Завдання 1

1) Які формули називають структурними? Складіть структурні формули:

А) бутану C4Н10;

Б) пентену C6Н10;

В) дихлоретану C2H4Cl2.

2) Скільки формул ізомерів можна зобразити для кожної речовини?

3) Зобразіть структурні формули найближчих гомологів пропану, пропену й пропіну.

Завдання 2

1) Що таке радикал?

2) Зобразіть схематично вільно-радикальний механізм розриву одного зі зв’язків C – H у молекулі метану.

3) Скільки неспарених електронів міститиметься у вуглеводневому радикалі, що утворився?

4) Зобразіть структурні формули одновалентного радикала складу – C2Н5; – C3H7; – C4H9.

Завдання 3

Обчисліть відносну густину за повітрям таких речовин: метану, етану, етену, етину. Який з цих вуглеводнів легший за повітря?

Завдання 4

1) Побудуйте ізомери складу C2H6O.

2) До якого класу органічних сполук можна віднести ці речовини?

3) Порівняйте фізичні властивості цих сполук.

4) Обчисліть масові частки елементів у цих речовинах.

Завдання 5

Укажіть формули речовин з однаковим якісним і кількісним складом, але різними властивостями:

Залежність властивостей речовин від складу й хімічної будови молекул. Ізомерія

Завдання 6

Укажіть, які з наведених нижче речовин є ізомерами C5H12:

Залежність властивостей речовин від складу й хімічної будови молекул. Ізомерія

Завдання 7

Обчисліть об’єм кисню, необхідний для спалювання суміші метану, етану й етилену, масові частки яких відповідно дорівнюють 45; 35 і 20 % (н. у.).

IV. Підбиття підсумків уроку

V. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал параграфа, відповісти на запитання до нього, виконати вправи.

Підготувати повідомлення про життя і діяльність О. М. Бутлерова.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Електричний резонанс.
Ви зараз читаєте: Залежність властивостей речовин від складу й хімічної будови молекул. Ізомерія