Заперечні й неозначені займенникиМОРФОЛОГІЯ І ОРФОГРАФІЯ

ЗАЙМЕННИК

§41. Заперечні й неозначені займенники

Заперечні (рос. отрицательные) займенники вказують на відсутність особи чи предмета, їхніх ознак чи кількості. Вони творяться за допомогою префікса ні-, що додається до питальних займенників: ніхто, ніякий, нічий, нікотрий, ніскільки.

Заперечні займенники відмінюються так само, як і питальні займенники, від яких вони утворилися.

382. Спишіть речення, ставлячи, де треба, подані в дужках займенники в потрібному відмінку.

1. Як мати Ганна Іванівна була, вона

із нас не лаяла(ніхто). (В. Сосюра). 2. Не завидуй (ніхто), дивись кругом себе (Т. Шевченко). В. (Ніякі) співами не втамувати цього пекучого болю (У. Самчук). 4. Хлопці здивувалися, що вчитель (нікотрий) із них не запитав (Б. Грінченко). 5. (Нічий) співу до нас не долинало: вітер дув у протилежному напрямку (С. Васильченко). 6. Ми (ніскільки) не сумнівалися, що дядько Матвій не жартує (А. Дімаров).

Займенники нікого – нікого, нічого – нічого розрізняються за значенням: Вертаючись додому, я нікого з однокласників (жодного однокласника) не зустрів. У цьому звинувачувати нікого (нема кого).

383. Складіть речення із займенниками

нічого-нічого, нічим-нічим.

Заперечні займенники з префіксом ні – пишуться разом: ніхто, нічиїх, нікотрим.

Якщо ні і займенник розділені прийменником, тоді всі три слова, пишуться окремо: ні в кого, ні про що, ні з якими.

Орфограма Ні в заперечних займенниках

384. Спишіть речення, розкриваючи лужки.

1. Тоді ми майже (ніщо, про) не встигли поговорити, бо лютий вітер, шугаючи в скелях, розносив слова. 2. Наш знайомий стоїть край палуби і, (ніхто, на) не звертаючи уваги, зосереджено годує чайок. В. Дівчина, здається, (ніхто, до) не мала інтересу. (Ніякі, в) розмови вона не втручалася (Із тв. О. Гончара). 4. На чужині не ті люди, важко з ними жити, (ніхто, з) буде поплакати, ні поговорити (Т. Шевченко).

Неозначені (рос. неопределенные) займенники вказують на невідомі, неозначені предмети, їхні ознаки, кількість. Вони творяться від питальних займенників за допомогою префіксів де-, аби-, будь-, бозна-, казна-, хтозна – та суфіксів – небудь, – сь: дехто, абихто, будь-хто, бозна-хто, казна-хто, хто-небудь, хтось.

Неозначені займенники відмінюються так само, як і питальні займенники, від яких вони утворилися.

385. І. Спишіть речення, вставляючи пропущені букви. Замість крапок доберіть із довідки потрібний за змістом неозначений займенник.

1. Мірошник мав хороший млин, в хазяйстві… він. 2. Два куми йшли з весілля до господи, бр..дуть, балакають про… . 3. “За що ж,- … зал..тає,- Зозуля Півня вихваляє?” 4. Усяк до… здався. 5. А хто свій хвіст ізбув, той дурнем всюди був – чи то в… пригоді, чи навійні, чи у поході, б. … Мухам набрехав, що на чужині краще жити (Із тв. Л. Глібова).

Довідка: неабищо, хтось, щось, якійсь, хто-небудь, чогось.

II. До виділених слів доберіть синоніми.

Неозначені займенники із префіксами де-, аби – та суфіксом – сь(-ся) пишуться разом: деякий, абиякий, якийсь.

Через дефіс пишуться займенники з префіксами будь-, казна-, хтозна-, бозна – та суфіксом – небудь: будь-який, казна-який, хтозна-який, бозна-який, який-небудь.

Якщо займенник і префікс або суфікс розділені прийменником, тоді всі три слова пишуться окремо: де в чому, аби з чим, будь у чому, казна про що.

Орфограма Написання неозначених займенників разом, через дефіс і окремо

386. Спишіть речення, розкриваючи дужки.

1. (Ні)хто не пам’ятав, щоб Олександр Петрович за (будь)яких обставин змінив свою поважну ходу (О. Гончар). 2. Люди кинулися знімати з машин (казна)скільки (хтозна) якого добра (В. Козаченко). 3. Кому(сь) мої слова можуть видатися недоречними, навіть смішними (Ю. Мушкетик). 4. Цей дріт приносить телеграми хтозна(з)якої далини (М. Рильський). 5. Уночі хтозна(від)чого хлипали двері, шелестіло сіно, що(сь) перешіптувалося (Г. Тютюнник). 6. Краще мовчати, ніж (аби)що казати (Нар. творчість).

387. Запишіть подані сполучення слів утри стовпчики: а) ті, що пишуться через дефіс; б) ті, що пишуться разом; в) ті, що пишуться окремо.

(Хтозна)які дуби, який(сь) острів, ні(до)чого не звикати, (аби)що верзти, (що)небудь сказати, де(з)ким поділився, аби (до) кого звертатися, ні(хто) не зрадів, будь (яка) допомога, (хто)небудь згадає, будь(у)кого очікувати, де(які) сцени, не(аби)які речі, хтозна(в)чому вештатися, казна(що) подумати.

Заперечні й неозначені займенники

Якщо ви правильно виконали завдання, із других букв записаних останніх слів словосполучень складеться початок прислів’я: ” …, той їсть, кого захоче”.

388. Перекладіть текст українською мовою й запишіть.

Ветер пронесся по ржи и перебежал в осины. Деревья заволновались, о чем-то зашептали.

Понимает ли кто-нибудь их шепот? Облако белых пушинок сорвалось с сережек осин.

Казалось, они кое о чем сговорились с ветром и понеслись над полем. Мне показалось, что кто-то на меня смотрит. В каких-нибудь десяти шагах сидели в траве два зайца. Им как будто было интересно наблюдать за мной (За В. Вересаевым).

Сговориться – змовитися

Как будто – нібито

Облако – хмаринка

Шаг – крок


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Садок вишневий коло хати переказ.
Ви зараз читаєте: Заперечні й неозначені займенники