Запитання. Завдання – Чуттєві форми пізнання дійсності – Пізнавальна діяльність особистостіПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА

3. Пізнавальна діяльність особистості

3.1. Чуттєві форми пізнання дійсності

Запитання. Завдання

1. Чим зумовлена вибірковість людської уваги?

2. Розкрийте механізм появи орієнтувальної реакції.

3. З’ясуйте фактори, які сприяють збільшенню стійкості та концентрації уваги.

4. Чи залежить коливання уваги від характеру діяльності людини?

5. Як боротися з розсіюванням уваги?

6. Які фактори впливають на обсяг уваги?

7. Проаналізуйте, які порушення в роботі аналізатора можуть спричинити

зникнення відчуття.

8. Охарактеризуйте загальні властивості відчуттів.

9. З’ясуйте, в чому відмінність між явищами адаптації і сенсибілізації.

10. Чи можливе сприймання часу?

11. Обгрунтуйте, чому сприймання є складнішим процесом, ніж відчуття?

12. Поясніть особливості перцептивної дії та її впливу на побудову образу сприймання.

13. Охарактеризуйте роль кінестетичних відчуттів у сприйманні.

14. Як проявляються компенсаторні можливості людської психіки?

15. Досвідчені хірурги нерідко стверджують, що під час операції бачать кров пацієнта в тому місці, де доторкнувся скальпель до тіла, коли

ще не зроблено розрізу шкіри. Як пояснити це явище?

16. Якщо в темній кімнаті сфокусувати погляд на нерухомій точці, яка світиться, то через певний час виникає враження, що вона рухається. Поясніть це явище.

Література

Ананьев Б. Г., Дворяшина М. Д., Кудрявцева Н. А. Индивидуальное развитие человека и константность восприятия. – М., 1968.

Ананьев Б. Г. Психология чувственного познания. – М., 1960.

Ананьев Б. Г. Теория ощущений. – Л., 1961.

Артамонов И. Д. Иллюзии зрения. – М., 1969.

Веккер Л. М. Психические процессы: В 3-х т. – Л., 1974. – Т. 1.

Гальперин П. Я., Кабыльницкая С. Л. Экспериментальное формирование внимания. – М., 1974.

Грегори Р. Л. Разумный глаз. – М., 1972.

Демидов В. Е. Как мы видим то, что видим. – М., 1987.

Добрынин Н. Ф. О селективности и динамике внимания// Вопросы психологии. – 1975. – № 2.

Дормашев Ю. Б., Романов В. Я. Психология внимания. – М., 1995.

Дубровинская Н. В. Нейрофизиологические механизмы внимания. – Л., 1985.

Загальна психологія/ О. Скрипченко, Л. Долинська, 3. Огороднійчук та ін. – К., 1999.

Логвиненко А. Д. Зрительное восприятие пространства. – М., 1981.

М’ясоїд П. А. Загальна психологія. – К., 1998.

Общая психология/ Под ред. А. В. Петровского. – М., 1986.

Основи психології/ За ред. О. В. Киричука, В. А. Роменця. – К., 1997.

Познавательные процессы: ощущения, восприятие/ Под ред. А. В. Запорожца, Б. Ф. Ломова, В. П. Зинченко. – М., 1982.

Психологія/ За ред. Г. С. Костюка. – К., 1968.

Психологія/ За ред. Ю. Л. Трофімова. – К., 1999.

Рок И. Введение в зрительное восприятие: В 2 кн. – М., 1980.

Стюарт-Гамильтон Я. Что такое психология? – СПб., 2002.

Хомская Е. Д. Мозг и активация. – М., 1972.

Хрестоматия по вниманию/ Под ред. А. Н. Леонтьева. А. А. Пузырея, В. Я. Романова. – М„ 1976.

Элькин Д. Г. Восприятие времени. – М., 1962.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Слова шч.
Ви зараз читаєте: Запитання. Завдання – Чуттєві форми пізнання дійсності – Пізнавальна діяльність особистості