Запитання. Завдання – Емоції і почуття – Емоційно-вольова сфера особистості

ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА

4. Емоційно-вольова сфера особистості

4.1. Емоції і почуття

Запитання. Завдання

1. Яка відмінність між емоціями і почуттями?

2. Проаналізуйте природу виникнення емоцій із точки зору інформаційної теорії.

3. Яку роль відіграють в емоціях органічні відчуття?

4. У чому проявляється суб’єктивність переживань?

5. Що розкривається в змісті почуттів?

6. Обгрунтуйте відмінності у переживаннях стресу і афекту.

7. Чи можна естетичні почуття відносити до астенічних переживань?

8. Поясніть,

у чому проявляється нечіткість поділу вищих почуттів.

9. Про яку якість почуттів йдеться в наведеному уривку з листа юнака до дівчини: “Я не знаю, – пише юнак дівчині, – люблю я тебе чи ненавиджу. Мені здається, що ці почуття в мені дивним чином перемішані” (За М. Д. Левітовим).

Література

Вилюнас В. К. Психология эмоциональных явлений. – М., 1976.

Додонов Б. И. Эмоция как ценность. – М., 1978.

Загальна психологія/ О. Скрипченко, Л. Долинська, З. Огороднійчук та ін. – К„ 1999.

Изард К. Эмоции человека. – М., 1980.

Никифоров А. С. Эмоции в нашей жизни. – М., 1978.

Психологія/ За ред. Ю. Трофімова.

– К., 1999.

Рейковский Я. Экспериментальная психология эмоций. – М.. 1979.

Селье Г. Стресс без дистресса. – М., 1982.

Симонов П. В. Теория отражения и психофизиология эмоций. – М., 1970.

Шингаров Г. X. Эмоции и чувства как форма отражения действительности. – М., 1971.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Пора гніздування.
Ви зараз читаєте: Запитання. Завдання – Емоції і почуття – Емоційно-вольова сфера особистості