Запитання. Завдання – Методологічні аспекти психології

ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА

1. Психологія як наука

1.3. Методологічні аспекти психології

Запитання. Завдання

1. Визначте суть понять “методологія”, “метод” та “методика” і взаємозв’язки між ними.

2. Чому потрібне системне вивчення психіки людини?

3. Чому психічні властивості людини не можна звести лише до матеріально-структурних?

4. Охарактеризуйте системи, що визначають буття людини.

5. Яка відмінність між об’єктом і предметом дослідження в психології?

6. Які вимоги до теорії ставить психологічна

практика?

7. У чому полягає складність виявлення психологічних законів?

8. Чому не всі психологічні закони можна виразити за допомогою математичних формул?

9. Наведіть приклади використання системного методу у психології.

10. Проаналізуйте групи психологічних законів і доведіть, наскільки така класифікація є повною.

Література

Анциферова Л. И. Методологические принципы и проблемы психологии// Психологический журнал. – 1982. – Т. 3. – № 2.

Барабанщиков В. А. Принцип системности в психологической концепции Б. Ф. Ломова// Психологический журнал. – 1987. – Т. 18. – № 1.

Ломов Б. Ф. Об

исследовании законов психологии// Психологический журнал. – 1982. – Т. 3. – № 1.

Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. – М„ 1984.

Платонов К. К. Системные качества психических явлений// Психологический журнал. – 1982. – Т. 3. – № 2.

Рубинштейн С. Л. Принципы и пути развития психологии. – М., 1959.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Навіщо біологи класифікують організми.
Ви зараз читаєте: Запитання. Завдання – Методологічні аспекти психології