Запитання. Завдання – СпілкуванняПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА

2. Особистість у діяльності і спілкуванні

2.2. Спілкування

Запитання. Завдання

1. Чи можна використовувати внутрішнє мовлення для спілкування з іншими людьми? Поясніть свою думку.

2. Як пов’язані між собою діяльність і спілкування?

3. Охарактеризуйте роль невербальних засобів спілкування.

4. Як здобути прихильність партнера по спілкуванню?

5. Які ви знаєте механізми сприймання і розуміння людини людиною? Охарактеризуйте їх.

6. Поясніть, яку роль відіграють паузи у мовленнєвому спілкуванні.

7.

Чому люди з різних культур відчувають труднощі у виборі засобів невербального спілкування?

8. Чому люди при зустрічі потискують один одному руку?

9. Для встановлення ділових відносин у вас намічена зустріч із партнером. З чого ви розпочнете її підготовку?

Література

Бодалев А. А. Личность и общение. – М., 1995.

Выготский Л. С. Собрание сочинений: В 6-ти т. – М., 1982. – Т. 2.

Кан-Калик В. А. Учителю о педагогическом общении. – М., 1987.

Карнеги Д. Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей. – М„ 1989.

Леви В. Искусство быть другим. – М.. 1981.

Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические

проблемы психологии. – М., 1984.

Обозов Н. Н. Межличностные отношения. – Л., 1979.

Общая психология/ Под ред. А. В. Петровского. – М., 1986.

Парыгин Б. Д. Основы социально-психологической теории. – М., 1971.

Щекин Г. В. Как читать людей по внешнему облику. – К., 1992.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Кровообіг людини схема.
Ви зараз читаєте: Запитання. Завдання – Спілкування