Завдання для перевірки знань до §§ 19-21

1. 1) у = х2 + х; 3) Завдання для перевірки знань до §§ 19 21 – функції.

2. 1) у = 3х – 7; 3) у = 4 – лінійні функції.

3. 1) у = -2х + 6; k = -2; l = 6;

2) у = 7,4x; k = 7,4; l = 0.

4. у = -2х + 7;

1) х = 5; y = -2 • 5 + 7 = -10 + 7 = -3.

Відповідь: х = 5, у = -3.

2) у = 3; 3 = -2х + 7; 2х = 7 – 3; 2х = 4; х = 2.

Відповідь: х = 2, у = 3.

5. у = 2х – 5;

X

0

1

У

-5

-3

Завдання для перевірки знань до §§ 19 21

1) Якщо х = 4, то у = 3.

2) Якщо у = -3, то х = 1.

6. у = 0,8х – 7,2.

1) Нулі функції: 0,8х – 7,2 = 0; 0,8х = 7,2; х = 7,2 : 0,8; х = 9.

Нулі: х = 9.

2) А(10; 1). у = 0,8 • 10 – 7,2 = 8 – 7,2 = 0,8. Графік не проходить через точку А(10; 1).

7. Завдання для перевірки знань до §§ 19 21 х2 – 5х ≠ 0; х(х – 5) ≠ 0; х ≠ 0, х ≠ 5.

Відповідь: область визначення функції – усі числа, крім 0 і 5.

8. Побудуємо в одній системі координат графіки функцій у = -2,5х і у = -5 та знайдемо координати точок їх перетину.

Y = -2,5х

У = -5

X

0

2

X

0

2

4

Y

0

-5

У

-5

-5

-5

Завдання для перевірки знань до §§ 19 21

Графіки перетинаються

в точці А(2; -5).

9. у = х2 – 6х + 11. Найменше значення функції: y = 2.

У = (х2 – 6x + 9) – 9 + 11;

У = (х – 3)2 + 2.

10. у = 3х – 7; -2 ≤ х ≤ 5.

X

-2

-1

0

1

2

3

4

5

Y

-13

-10

-7

-4

-1

2

5

8

Завдання для перевірки знань до §§ 19 21

Y = 2х + 6

Y = 6 – x

X

-1

-2

X

0

2

6

У

4

2

Y

6

4

0

Завдання для перевірки знань до §§ 19 21

1) Нулі функції: х = -3, у = 6.

2) Функція набуває додатніх значень при -3 < x < 6.

3) Функція набуває від’ємних значень: х є (-∞; -3) ∪ (6; +∞); х < -3 та х > 6.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Метод дерматогліфіки.
Ви зараз читаєте: Завдання для перевірки знань до §§ 19-21