ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛУ І

Розділ І Фізика як природнича наука. Методи наукового пізнання

ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛУ І

Виберіть правильний варіант відповіді:

1. Фізика – це наука про:

А: космос;

Б: техніку;

В: вимірювання;

Г: природу.

2. Який з термінів означає фізичне явище:

А: температура;

Б: плавлення;

В: шлях;

Г: траєкторія.

3. Що є основною ознакою фізичної величини:

А: її можна виміряти в досліді, або обчислити за формулою;

Б: вона не змінюється з часом;

В: вона має одиниці вимірювання;

Г: вона визначається числом.

4.

Яке з наведених слів означає речовину:

1. Залізо.

2. Маса.

3. Вода.

4. Радіохвиля.

А: 1,4;

Б: 1,3;

В: 2,4; Г: 2,3.

5. Які фізичні явища спостерігаються під час блискавки:

А: світлові;

Б: електричні;

В: звукові;

Г: усі вказані.

6. Який префікс вказує на одну мільйонну частину даної величини:

А: мілі;

Б: мікро;

В: кіло;

Г: мега.

7. Розташуйте фізичні величини в тому ж порядку, в якому вказані їх одиниці вимірювання: м, кг, с, м/с. 1. маса; 2. час; 3. швидкість; 4. відстань.

А: 1, 3, 2, 4;

Б: 1, 2, 3, 4;

В: 2, 3, 1, 4;

Г: 4, 1, 2, 3.

8. Розташуйте наступні фізичні поняття і терміни: падіння м’яча,

лінійка, літак, маса, кілограм в правильному порядку: 1. Явище. 2. Фізичне тіло. 3. Вимірювальний прилад. 4. Одиниця вимірювання. 5. Фізична величина.

А: 1, 2, 3, 4, 5;

Б: 2, 3, 1, 4. 5.;

В: 1, 3, 2, 5, 4.;

Г: 4, 2, 3, 5, 1.

9. Який об’єм води налито в мензурку:

А: 1 – 42 мл, 2 – 62 мл.

Б: 1 – 45 мл, 2 – 61 мл.

В: 1 – 45 мл, 2 – 62 мл.

Г: 1 – 42 мл, 2 – 61 мл.

ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛУ І

10. Яка ціна поділки і межа вимірювання даною лінійкою:

А: 2 мм, 30 см.

Б: 1 см, 30 мм.

В: 1 мм, 30 см.

Г: 1 мм, 4 см.

ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛУ І

11. Результат вимірювання довжини виявився рівним: L = (4,5+ 0,5) мм. Яка абсолютна і відносна похибка вимірювання:

А: ΔL = 0,5 мм, ε (L) = 0,1.

Б: ΔL = 0,5мм, ε (L) = 0,11.

В: ΔL = 0,1 мм, ε (L) = 0,5.

Г: ΔL = 0,5мм, ε (L) = 4,5.

12. Молекула води складається з:

А: одного атому Карбону і двох атомів Оксигену;

Б: одного атому Гідрогену і двох атомів Оксигену;

В: одного атому Оксигену і двох атомів Гідрогену;

Г: одного атому Оксигену і двох атомів Карбону


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Таблиця валентності хімічних елементів.
Ви зараз читаєте: ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛУ І