ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛУ ІІ

Розділ ІІ Механічний рух

ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛУ ІІ

Виберіть правильний варіант відповіді:

1. Яка з вказаних швидкостей: 72 км/год. чи 25 м/с більша:

А: 72 км/год.;

Б: 25 м/с;

В: вони однакові;

Г: не можна порівнювати.

2. Яка траєкторія руху Місяця навколо Землі:

А: пряма;

Б: коло;

В: еліпс;

Г: спіраль.

3. Чи може шлях точки бути 1. Більшим. 2. Меншим. 3. Рівним за переміщення:

А: 1;

Б: 2 і 3;

В: 3;

Г: 1 і 3.

4. За який час потяг довжиною 200 м переїде міст довжиною 100 м. Швидкість потяга 54 км/год.:

А: 1 хв.;

Б: 30

с;

В: 20 с;

Г: 0,5 хв.

5. М’яч впав з висоти 2 м і підстрибнув на висоту 1,5 м. Визначте шлях і переміщення м’яча:

А: 3,5 м і 1,5 м;

Б: 0,5 м і 2,5 м;

В: 2,5 м і 0,5 м вгору;

Г: 2,5 м і 0,5 м вниз.

6. Тіло перші 30 м свого шляху пройшло за 2 с, а наступні 30 м – за 0,05 хв. Яка середня швидкість тіла:

А: 15 м/с;

Б: 12 м/с;

В: 600 м/хв.;

Г: 0,5 км/год.

7. За даним графіком v(t) обчисліть приблизне значення середньої швидкості тіла за 3 і 9 с:

А: 6 м/с і 2 м/с;

Б: 2 м/с і 1 м/с;

В: 3 м/с і 3 м/с;

Г: 6 м/с і 3 м/с.

8. За даним графіком s(t) визначте: швидкість тіла і пере міщення за 2 с.

А: 3 м/с і 2 м;

Б: 2 м/с і 3 м;

В: 1 м/с і 1,5

м;

Г: 1 м/с і 2 м.

9. Скільки обертів зробить колесо велосипеда, діаметр якого 50 см, якщо він проїхав відстань 62,8 м:

А: 20;

Б: 30;

В: 40;

Г: 50.

ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛУ ІІ

Розв’яжіть задачі

1. Яку відстань подолає велосипедист, який рухається зі швидкістю 30 км/год. за 30 хв.?

2. Два потяги рухаються паралельними коліями в одну сторону. Їх швидкості становлять 72 км/год. і 54 км/год. відповідно. Пасажир, який перебуває в першому потязі, помітив, що другий потяг пройшов повз нього за 20 с. Яка довжина другого потяга?

3. Швидкість велосипедиста 18 км/год., а швидкість попутного вітру 3 м/с. Знайдіть швидкість вітру відносно велосипедиста.

ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛУ ІІ

4. Дано графік залежності шляху точки від часу, а) Який шлях пройшла точка за 2 с? б) Який шлях пройшла точка за 3 с? в) Яка величина швидкості точки за перші дві секунди? г) Яка величина швидкості точки за останню секунду?

5. Дано графік залежності переміщення точки від часу, а) Який шлях пройшла точка за 3 с і в який бік вона рухалася (вперед чи назад)?

Б) Яка величина переміщення точки за 3 с? в) Яка величина швидкості точки за перші дві секунди? г) Яка величина швидкості точки за останню секунду?

6. Яка середня швидкість потяга, якщо за п’ять з половиною годин він подолав відстань 300 км? Загальний час зупинок становить 30 хв.

7. У скільки разів період обертання годинної стрілки більший за період обертання хвилинної стрілки годинника?

8. Визначте шлях, який проходить кінець хвилинної стрілки, довжина якої 1,5 см, за 2 год.

9. Швидкість потяга 72 км/год. Скільки обертів за 1 с роблять колеса вагона, діаметр яких 80 см?

10. На який кут навколо своєї осі повертається Земля за 1 годину?

11. Розрахуйте швидкість точок екватора (в км/год.) в їх добовому обертанні разом із Землею.

12. Відомо, що Місяць, обертаючись навколо Землі, постійно повернутий до неї однією своєю стороною. Який період обертання Місяця навколо його власної осі?


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Слова з апострофом після префіксів.
Ви зараз читаєте: ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛУ ІІ