Завдання і джерела аналізу


ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

ЧАСТИНА II.

УПРАВЛІНСЬКИЙ АНАЛІЗ

4. АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

4.1. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ

І ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ

4.1.1. Завдання і джерела аналізу

Аналіз показників з праці і заробітної плати орієнтований головним чином на підвищення продуктивності праці, що сприяє зниженню собівартості продукції, зростанню прибутку і рентабельності.

Аналіз трудових ресурсів в ринкових умовах стає особливо актуальним, оскільки робоча сила

має вартісну оцінку, а отже є конкурентною на ринку праці.

Склад, кваліфікація і використання трудових ресурсів, їх відношення до праці в умовах НТП відіграють вирішальну роль в успішній діяльності підприємства.

В процесі аналізу трудових ресурсів вирішуються такі завдання:

– аналіз забезпеченості підприємства і його підрозділів робочою силою, її склад, стан, рух, професійний рівень;

– аналіз використання робочого часу;

– оцінка трудомісткості продукції;

– аналіз рівня виконання норм виробітку;

– оцінка рівня продуктивності праці, фактори її росту;

– виявлення резервів

зростання продуктивності праці;

– оцінка впливу трудових факторів на обсяг виробництва продукції;

– аналіз складу і структури фонду оплати праці;

– оцінка співвідношення між темпом зростання продуктивності праці і темпом зростання середньої заробітної плати.

В процесі аналізу визначають ступінь виконання плану і динаміку показників; вплив факторів на зміну досліджуваних показників; причини відхилення від плану, рівня попереднього періоду і нормативів; резерви підвищення продуктивності праці і мобілізацію цих резервів.

Джерелами інформації для проведення аналізу служить статистична звітність:

– форма № 1 – підприємництво “Звіт про основні показники діяльності підприємства” – річна;

– форма № 1-ПВ “Звіт з праці” – місячна;

– форма № 1-ПВ “Звіт з праці” – квартальна;

– форма № 6-ПВ “Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання” – річна;

– форма № 3-ПВ “Звіт про використання робочого часу” – піврічна.

Крім перерахованих статистичних звітностей в аналізі використовуються дані статистичних звітностей з продукції, наведених у попередньому розділі, показники бухгалтерської і оперативної звітності, матеріали фотографій робочого дня і хронометражу тощо.

Контрольна робота властивості світла.
Ви зараз читаєте: Завдання і джерела аналізу