Завдання і об’єкти обліку

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ

Розділ VI.

ОБЛІК ТРУДОВИХ ЗАТРАТ, ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ І РОЗРАХУНКІВ З РОБІТНИКАМИ І СЛУЖБОВЦЯМИ

6.1. Завдання і об’єкти обліку

Основні завдання обліку трудових затрат і заробітної плати наступні:

– точне і своєчасне документальне відображення фактичних витрат праці в різних галузях народного господарства;

– точне відображення обсягів виконаних робіт чи виходу продукції та використання робочого часу;

– контроль за вірністю застосування встановлених

норм та розцінок, що забезпечує точне нарахування заробітної плати;

– контроль за кількістю праці, вкладеної кожним працівником підприємства, з метою точного нарахування заробітку та виплати його у встановлені строки;

– контроль за використанням встановленого фонду оплати праці і чисельності працівників підприємства за їх категоріями;

– дотримання порядку розподілу оплати праці за бухгалтерськими рахунками для забезпечення вірності обліку витрат за об’єктами обліку;

– використання прогресивних форм організації обліку та оплати праці.

Виконання цих завдань сприяє укріпленню

на підприємстві трудової та фінансової дисципліни, господарського розрахунку, економії та раціональному використанню трудових ресурсів.

Облік заробітної плати – це вимірювання і реєстрація робочого часу і затрат праці на виробництво кожного виду виготовлюваної продукції, виконуваних робіт, наданих послуг.

Об’єктами обліку є: чисельність і кваліфікація працюючих, робочий час і заробітна плата, виплати за стаж роботи, преміальні, оплата відпусток, виплати за соціальним страхуванням, нарахування на зарплату та відрахування з неї за видами нарахувань та відрахувань, розрахунки з працівниками за іншими операціями.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Не всі вдома фразеологізм.
Ви зараз читаєте: Завдання і об’єкти обліку