ЗАВДАННЯ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Соціологія короткий енциклопедичний словник

ЗАВДАННЯ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ – спосіб досягнення окреслених у програмі цілей. У соціол. дослідженні виокремлюють головні та логічно пов’язані з ними окремі завдання, спрямовані на розв’язання проблеми, головних питань дослідження, а також додаткові завдання, які розв’язують важливі, але побічні для конкретного дослідження питання. Завданням у конкретному соціол. дослідженні може бути отримання нового знання про емпіричні факти дійсності, структуру об’єкта, причинно-наслідкові

зв’язки та ін. З. с. д. мають бути спрямовані на розв’язання питання про істинність сформульованих гіпотез і розкривати зміст предмета дослідження.

Крім цих програмних завдань у ході дослідження на різних його етапах можливе виникнення різних практ. завдань, пов’язаних з кадровим, фінансовим, матеріально – техн. забезпеченням. їх кількість і характер заздалегідь передбачити неможливо, у програмі дослідження вони не відображаються.

З. с. д. є організуючим стрижнем дослідження. Попри можливі уточнення у ході дослідження, З. с. д. не можна довільно відкидати, позаяк у цьому разі можливий відхід від порушеної проблеми.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Речення з звертанням з українських казок.
Ви зараз читаєте: ЗАВДАННЯ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ