Завдання та вправи для самоконтролю 1

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР

Завдання та вправи для самоконтролю

1. Замість крапок поставте потрібні літери. Назвіть їх вимовні й правописні особливості. Бе…посередній, не…проможний, …характеризувати, бе…силля, …пекти, …фабрикувати, …чинити, бе…коштовний, …клеювати, бе…характерний, ро…формувати, …кріпити, …шкребти, бе…контрольний, ро…стелити, ві…шкодувати, пі…класти, бе…законний, …цементувати, …явитися, пі…скочити, бе…силий, о…їзний, бе…компромісний,

ві…почивати, мі…спілковий, ро…пис, вро…сип, ро…чин, …прожогу, …сох, ро…сіл.

2. Із поданих варіантів написання слів виберіть правильний. Поясніть свій вибір.

Скласти – зкласти, зберегти – оберегти, зім’яти – зм’яти, безтурботний – бестурботний, прізвище – призвище, преспокійно – приспокійно, прихильний – прехильний, міжзоряний – мішзоряний, розібрати – розбрати, стиснути – зтиснути, розхлюпати – розіхлюпати, відхід – вітхід, презирливий – призирливий, присипаний – пресипа-ний, превеселий – привеселий.

3. Від поданих слів утворіть

за допомогою префіксів Під-, об-, з-, с-, зі-, роз-, пере-, без – Нові слова. Поясніть їх правопис.

М’яти, класти, в’янути, тліти, рвати, брати, гнати, слати, йти, ждати, лляти, смертний, чистити, організувати, шити, природний, платити, рубати, сунути, робити, шукати, цвісти, формувати, штовхати, шуміти, свистіти, ховати, сідати, хвилювати, тримати.

4. Замість крапок вставте пропущені літери, де треба. Виділіть префікс; назвіть його значення, вимову та написання.

Пр…давній, пр…ставити, пр…бережний, пр…-зирливий, пр…амбула, пр…дністровський, пр…-освященний, пр…близно, пр…звище, пр…красний, п…р…робіток, пр…крашати, пр…зидент, пр…- святити, пред’явник, пр…стиж, пр…-своїти, пр…мусити, пр…з…нтація, пр…рва, пр…-зидія, пр…буток.

5. Перепишіть, добираючи з дужок потрібні літери.

1. Заржавіють від сліз кайдани, самі ж ніколи не (з, с)падуть (Леся Українка). 2. За річкою

У тремтливому мареві ро(з, с)телився рідний край (О. Гончар). 3. Час від(д, т)ступає бе(з, с)сило перед вулканічним клекотом високих дум (П. Загребельний). 4. Оксамитове поле бе(з, с)крае переливами синіми грає (Д. Луценко). 5. Вітчизна вся бе(з, с)края пі(д, т)водиться, (з, с)ростає, ро(з, с)цвітає (П. Дорошко). 6. Жовті бе(з, с)мертники в лісі ро(з, с)ливають медовий свій дух (М. Рильський). 7. Тяжкий біль бе(з, с)жалісною лапою (з, с)чавлює парубоче серце (М. Стельмах). 8. Навіщо ж, весно, так пишноро(з, с)цвіла, на зорі серденько бе(з, с)жалю ро(з, с)тяла? (П. Грабовський) 9. Народе мій, невольнику о(д, т)вічний, чи чуєш мій синівський гордий спів? (М. Гнидавський) 10.(3, с)кільки разів ти бачив це диво – зоря не небо. Яким ро(з, с)кішним шатром про(з, с)тягається воно спекотливої літньої ночі над твоєю головою! (З журналу) 11. За сонцем хмаронька пливе, червоні кола ро(з, с)теляє (Т. Шевченко). 12. Вже ро(з, с)погодилось, умите сонце переки

Нуло свої золоті коси на поля, – і вони укрилисьпахучою парою (М. Стельмах). 13. У ро(з, с)чинене вікно пливуть медові пахощі ро(з, с)квітлих акацій (П. Колесник).

6. Знайдіть, у якому з п’яти рядків слів усі іменники мають суфікс – ок? Складіть речення з цими іменниками.

1) Кілок, лісок, льонок, листок, куток, строк.

2) Мішок, ставок, зубок, дзвінок, басок.

3) Курок, голосок, дідок, ранок, дубок, грибок.

4) Димок, злиток, мисок, пилок, гурток, тинок.

5) Виток, крок, замок, стрибок, висок, волосок.

7. Утворіть від поданих дієслів за допомогою суфіксів – ив(р) або – ев(о) похідні іменники і визначте значення цих суфіксів. Поставте наголоси в іменниках.

Палити, варити, пекти, мережити, курити, молоти, плести, морозити, марити.

8. Випишіть іменники зі зменшувально-пестливими суфіксами і визначте, з яким значенням вони вживаються в кожному окремому випадку. По ясніть правопис цих суфіксів.

1. Хмарка в небі он біжить, – як щасливо в світі жить! 2. Я зайчика зустріла. Дрімав він на горбку (П. Тичина). 3. Що місяцю зіроньки скажуть ясненькі? 4. Що листячко шепче, мов дише в садочку? (П. Тичина) 5. Он ярочки зелененькі, стежечки по них маленькі, перевиті, мов стрічечки, збігаються до річечки… 6. Ніч обгорнула біленькі хати, немов маленьких діточок мати… (Леся Українка).

9. Випишіть іменники із суфіксами на означення збільшеності чи згрубілості. Поставте наголоси в цих словах.

1. – Ой, який сьогодні морозище! (О. Донченко) 2. – Гей, писаки, ставте скрізь умовні знаки! Я, промовець, мушу знати, як що публіці “подати” (С. Воскрекасенко). 3. Рубані, калічені, вогнем печені люди сміялися і насміхалися над здорованем. 4. Марко підходить до столу, за яким німотно і напружено сидить розрум’янений чолов’яга років сорока п’яти. 5. Я на зброї поклявся, що не заспокоюся, поки хоч один нелюд буде сквернити землю, простягати лапища і ножищі до кіс матерів і дівчат. 6. Ану, тихенько мені. Чи не справжній злодіяка добирається до сіна (М. Стельмах).

10. Перепишіть, уставляючи пропущені літери в суфіксах, поясніть їхній правопис.

1. Добрий борщ…к, та малий горщ…к (Нар. творчість). 2. На небі сірим павут…нням снували хмари (М. Коцюбинський). 3. Снігом вікон…чко наше забило (П. Куліш.). 4. Гусенятко хотіло виглянути з бочки, та не дострибнуло (М. Вінграновський). б. Біжить півн…чок із цебром (Народна творчість). 6. Дятел на старій груші в червонястій шап…чці з маленькою пал…чкою стукає та й стукає (М. Воробйов). 1. Ото сказав, як нож…чком відрізав (Нар. творчість). 8. Пригнувшись, хлопч.. .к помітив на гілочці старої верби, що стояла поруч, якусь малесеньку пташ…чку (В. Іваненко).

11. Перекладіть іменники з російської мови українською. Поставте наголоси в російських та українських словах.

Угольщик, рассказчик, грузчик, заказчик, бронебойщик, переписчик, переводчик, носильщик, водитель, наладчик, бетонщик, слесарь, парикмахер, дирижер, сапожник.

12. Від поданих імен утворіть чоловічі та жіночі імена по батькові. Поясніть правопис. Григорій, Василь, Юрій, Геннадій, Микита, Сергій, Ігор, В’ячеслав, Олексій, Дмитро, Володимир, Анатолій, Валерій, Микола, Антін, Євген, Євгеній.

13. За допомогою відомих вам суфіксів утворіть прикметники, поясніть їхній правопис.

Привіт, глибина, правда, розмова, буряк, голова, книжка, стіна, сонце, зірка, слово, корова, ведмідь, зло, голос, старанність, нога, велич, хвіст, гілля, хата, ледар, земля.

14. Перепишіть, вставляючи пропущені літери. Поясніть правопис прикметників.

1. Старий січовик натхнув свою душу в молод. ..н…ку душу онука. 2. Та на них (дошках) не лежало нічого – пустіс…н…кі, голіс…н…кі, як та гола та дебела жердка. 3. Грицько скинув із спини торбину з сухарями, лихен…ку свитину та не кращ… чоботи. 4. Подмухав вітерець леген… кий, за слівцем шептав слівце; з рідних яблунь цвіт білен…кий обсипав мені лице. 5. Темна ніч, вітрець тих…с…н…кий зашумів у моїм вікні; дощик капає дрібн…с…н…кий, у серце падає мені (Панас Мирний).

15. Уставляючи, де потрібно, пропущені літери Н або Нн, запишіть слова у дві колонки: а) ті, у яких подвоюється літера Н; б) ті, у яких пишеться одна літера Н. Поясніть правопис прикметників. Зверше…ий, безви…ий, качи…ий, мерзе…ий, глибоче…ий, змете…ний, кі…ий, нежда…ий, притама…ий, неподола…ий, неподола…ий, не-сказа…ий, несказа…ий, єди…ий, проведе…ий, благослове…ий, чаву…ий, мураши…ий, ра…ій.

16. Перепишіть речення, підкресліть прикметники та дієприкметники. Поясніть їхній правопис.

1. Розпечене сонце на заході вже шубовснуло в Дніпро. 2. Дід не кидав надії піймати водяного розбійника, та одного разу він повернувся з річки спотнілий з переляку (О. Довженко). 3. Стояла рання весна, земля протряхає, над смородом війни поснувався хвилюючий подих ожилої природи (Ю. Яновський). 4. На лісовій галявині стояла крита очеретом хата. Біля хатини прихилився зроблений із хворосту і обмазаний глиною сарайчик (О. Довженко). 5. Над поріділими лісами підіймалась і темно-синіми клаптями розповзалась підворушена ніч (М. Стельмах).


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Дієприкметниковий зворот зно.
Ви зараз читаєте: Завдання та вправи для самоконтролю 1