Захист екологічний

Захист екологічний – комплекс заходів і важелів, спрямованих на забезпечення екологічної безпеки особи, трудового колективу й суспільства. З. е. передбачає також забезпечення придатного для нормальної життєдіяльності довкілля і природних ресурсів, природної основи для стабільного розвитку сучасного і майбутніх поколінь. З. е. здійснює передусім держава – різні гілки державної влади та спеціалізовані державні установи за допомогою адміністративних, економічних та правових важелів. Так, у країнах ОЕСР використовують понад 150 різних

економічних важелів у цій сфері, в т. ч. більш як 80 видів штрафів, понад 40 різних субсидій. Економічні важелі З. е.: надання державою субсидій і дотацій за виготовлення екологічно чистої продукції, за виконання державних екологічних проектів; екологічні платежі за всі види забруднення навколишнього середовища; надання виплат за збереження і поліпшення екологічних результатів; пільгове та дискримінаційне оподаткування, кредитування і ціноутворення; запровадження екологічного страхування та ін. Адміністративні важелі З. е.: надання державними органами дозволу на провадження виробничої діяльності; обов’язкове проведення незалежної екологічної, санітарної та епідеміологічної експертизи усіх проектів будівництва, реконструкції підприємств; забезпечення усіх громадян та суб’єктів господарської діяльності всебічною та достовірною інформацією про стан довкілля.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Зміни природи материка людиною.
Ви зараз читаєте: Захист екологічний